2,454,696.92 lei pentru simplificare administrativă la nivelul Consiliului Județean Giurgiu

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670 implementează în perioada aprilie 2022 – iulie 2023 un nou proiect finanțat cu fonduri europene.
Proiectul „A.P.I – Administrație Publică Inovativă”, Cod MySMIS:154992, Cod SIPOCA:1202 este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Apelul POCA/972/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea birocrației la nivelul UAT Județul Giurgiu prin implementarea măsurilor care vizează simplificarea procedurilor pentru cetățeni, în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național prin introducerea sistemelor informatice inovative pentru competențe exclusive ale UAT Județul Giurgiu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Implementarea unor măsuri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni din perspectiva back office pentru competențe exclusive, prin achiziția si implementarea soluțiilor informatice care să asigure administrarea electronică a documentelor și prin retrodigitalizarea documentelor existente.
– Dezvoltarea cunoştinţelor si abilităților personalului în vederea sprijinirii măsurilor vizate în proiect prin realizarea vizitelor/schimb de experiență pentru 12 persoane, instruirea a 60 de persoane în sisteme IT și cerificarea CNFPA a 30 de persoane din personalul Consiliului Județean Giurgiu (personal de conducere și de execuție).

Rezultate:
– Implementarea unei soluții informatice care sa asigure administrarea electronica a documentelor.
– Crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor tradiționale existente în arhiva instituției.
– Dezvoltarea cunostințelor si abilitaților a 60 persoane care fac parte din personalul din Consiliului Județean Giurgiu (personal de conducere si de execuție) participanti la instruiri pentru utilizarea sistemelor.
– Cursuri de MANAGEMENT al GESTIUNI SI ARHIVARII DOCUMENTELOR, curs acreditat CNFPA pentru 30 persoane care fac parte din personalul din Consiliului Județean Giurgiu care vor beneficia de cursuri de MANAGEMENT al GESTIUNI SI ARHIVARII DOCUMENTELOR, curs acreditat CNFPA.
– Vizite schimb de experiența pentru 12 persoane care fac parte din personalul din Consiliului Județean Giurgiu (personal de conducere si de execuție) si alesi locali care vor beneficia de schimb de experiența/vizite de studiu.

Perioada de implementare: aprilie 2022 – iulie 2023.
Valoarea proiectului este de 2,454,696.92 lei.

Informații suplimentare:
Manager de Proiect, Tel: +40.372.46.26.46, Fax : +40.372.46.26.51, www.cjgiurgiu.ro Asistent comunicare, informare și publicitate: Dana Stănilă, Tel: +40.372.46.26.53, Fax : +40.372.46.26.51, www.cjgiurgiu.ro
Ultima actualizare miercuri, octombrie 19, 2022

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut