ANUNȚ privind transmiterea intenției de participare în proiectul "Microbuze electrice pentru elevii din județul Giurgiu

ANUNT privind transmiterea intenției de participare in proiectul

Microbuze electrice pentru elevii din județul Giurgiu” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel “Microbuze electrice pentru elevi” 

CATRE: UAT-URILE INTERESATE DIN JUDETUL GIURGIU 

UAT Județul Giurgiu, ca unic beneficiar eligibil, intenționează sa depună proiectul Microbuze electrice pentru elevii din județul Giurgiu” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel “Microbuze electrice pentru elevi” cu termen limita de depunere 13.06.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat la: https://www.edu.ro/comunicat_presa_30_2023_lansare_apel_PNRR_microbuze_electrice_elevi

Proiectul vizează îmbunătățirea condițiilor de transport în zonele slab deservite prin furnizarea de microbuze școlare “verzi”.

Solicitantul eligibil trebuie să se asigure, la nivel de județ, că fiecare UAT beneficiar respectă următoarele condiții:

a) capacitatea de conectare la rețeaua de curent electric a școlii/a UAT-ului, în localitatea pentru care se cere microbuz electric, în cazul în care în localitatea respectivă nu există deja o stație de încărcare funcțională;

b) asigurarea, pe o durată de minimum 4 ani, a resursei umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare.

In acest sens, va solicitam ca, urmare a interesului exprimat de dvs. pentru participarea in proiect, sa ne transmiteți următoarele informatii/documente:

1.informatii

–      următoarele condiții ce vor fi indeplinite:

a) capacitatea de conectare la rețeaua de curent electric a școlii/a UAT-ului, în localitatea pentru care se cere microbuz electric, în cazul în care în localitatea respectivă nu există deja o stație de încărcare funcțională;

b) asigurarea, pe o durată de minimum 4 ani, a resursei umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare.

Informatii ce trebuie transmise catre Consiliul Judetean Giurgiu:

–      Numarul de elevi care fac naveta din unitatea administrativ-teritoriala care a cerut microbuz electric

–      Inexistenta mijloacelor de transport scolar in unitatea administrativ-teritoriala

–      Distanta dus-intors (zilnica) pe care se realizeaza transport scolar

–      Daca detine microbuze functionale cu o vechime mai mare de 7 ani

–      Amplarea unitatii de invatamant preuniversitar in mediul rural/urban, izolat sau intr-o zona defavorizata, din perpectiva georgrafica sau socio-demografica.

2.Documente:

1.    Hotararea de consiliu local – precum si acordul de parteneriat anexa la aceasta

2.    Declaratiile solicitate prin Ghidul de finantare, dupa cum urmeaza:

a.   Anexa 2 – declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (in vederea asumarii de catre solicitantul UAT Judetul Giurgiu a declaratiei la nivelul intregului proiect)

b.   Anexa 3 – declarație de angajament pentru colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor (in vederea asumarii de catre solicitantul UAT Judetul Giurgiu a declaratiei la nivelul intregului proiect)

c.    Anexa 4 – declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (in vederea asumarii de catre solicitantul UAT Judetul Giurgiu a declaratiei la nivelul intregului proiect)

d.   Anexa 5 – declarație privind conflictul de interese (in vederea asumarii de catre solicitantul UAT Judetul Giurgiu a declaratiei la nivelul intregului proiect)

e.   Declarațiile UAT-urilor beneficiare privind angajamentul (ex. prin HCL), pentru a amplasa o stație de încărcare, daca este cazul.

f.     Declarațiile UAT-urilor beneficiare de a asigura, pe o durată de minimum 4 ani, resursa umană (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare.

Si urmatoarele anexe (pe formatul solicitat in Ghid):

–      Anexa 12 – Termenii de referință pentru elaborarea caietului de sarcini,

–      Anexa 13 – Lista localităților eligibile pentru a beneficia de microbuze electrice

–      Extras din Ghid cu informatii relevante.

Avand in vedere data de depunere a proiectului, precum si timpul necesar pregatirii documentelor  solicitam raspunsul dvs. cat mai urgent, dar nu mai tarziu de 9 iunie 2023.

Persoana de contact: Cristache Diana, telefon: 0799213558, e-mail: diana_ghetu@yahoo.com.

CJ

Ultima actualizare miercuri, iunie 7, 2023

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut