Anunț înscrieri curs IREM

AUTOEDUCAT SRL anunță prelungirea înscrierilor până la data de 01.10.2021 și invită persoanele interesate cu studii superioare, din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a subordonatelor și a altor instituții publice din raza Județului Giurgiu să se înscrie la programul de formare Manager Îmbunătățire Procese Cod COR 242108 derulat în cadrul proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod MySMIS: 135244, Cod SIPOCA: 817, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Având în vedere regulile privind dubla finanțare sunt excluse în procedura de selecție persoanele care au participat, în ultimii 5 ani, la un curs de Manager Îmbunătățire Procese sau similar.
Cursul Manager Îmbunătățire Procese Cod COR 242108 urmărește Îmbunătățirea competențelor și consolidarea abilităților personalului în vederea îmbunătățirii proceselor de lucru și este oferit în sistem autorizat (ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări). În urma cursului, participanții vor susține un examen constând în două probe: teoretică și practică, iar absolvenții vor fi certificați cu Certificat de absolvire ANC, recunoscut de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
Conform standardului ocupațional, cursul Manager Îmbunătățire Procese Cod COR 242108 are următoarele obiective:
Obiectivul general al cursului: Îmbunătățirea competențelor și consolidarea abilităților personalului CJ Giurgiu în vederea îmbunătățirii proceselor din cadrul instituției.
Perioada de înscriere: 14.09.2021 – 01.10.2021
Modalitatea de înscriere: completarea formularului de înscriere, semnarea și aprobarea acestuia de către conducătorul instituției publice, scanarea formularului de înscriere și transmiterea formularului de înscriere prin email împreună cu anexele sale (CV-ul în limba română, în format Europass, diploma de studii scanată, fișa de post sau actul administrativ prin care sunt stabilite atribuții ce intră sub incidența obiectivelor cursului, dacă este cazul, document/e doveditor al apartenenței la un grup vulnerabil, dacă e cazul) la adresa: office@autoeducat.ro.
Pentru trasabilitate duplicatul documentelor de înscriere va fi transmis simultan spre știință pe adresa de e-mail: irem.cjgiurgiu@gmail.com
Ultima actualizare miercuri, septembrie 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut