ANUNȚ
înscrieri participare vizita schimb de experiență ANUNȚ
în cadrul proiectului "A.P.I Administrație Publică Inovativă", Cod MySMlS: 154992, Cod SIPOCA:1202

Consiliul Județean (CJ) Giurgiu invită persoanele cu atribuții în domeniul arhivării/arhivării electronice și aleșii localisă se înscrie pentru participarea la vizita de schimb de experiență derulată în cadrul proiectului “A.P.I Administrație Publică Inovativă”, Cod MySMlS: 154992, Cod SIPOCA:1202, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

În cadrul proiectului se va realiza o vizită de schimb de experiență prin contractul de achiziție „Serviciu de organizare evenimente schimb de experiență într-o țară membru UE”, în cadrul proiectului “A.P.I Administrație Publică Inovativă”, Cod MySMlS: 154992, Cod SIPOCA:1202

 Grecia – Atena – 24-28 aprilie 2023

 Aleși locali: 4 locuri

 Personalul din Consiliului Județean Giurgiu (personal de conducere si de execuție): 8 locuri

Decont: se asigură transportul, cazarea și diurna participanților din bugetul proiectului.

Termen de înscriere30 martie 2023

Modalitatea de înscriere: completarea formularului de înscriere, semnarea acestuia, aprobarea de către conducătorul instituției, scanare și transmiterea formularului prin email împreună cu documentele justificative scanate la adresa cursuriperfectionare@gmail.com .

Pentru trasabilitate și evitarea de erori în procesul de depunere/înregistrare a aplicațiilor, dosarul de selecție va fi transmis simultan și pe adresa de e-mail: managerpublic.mic.cjgiurgiu@gmail.com 

Recomandăm completarea formularului în format electronic, nu olograf!

În cadrul formularului de înscriere sunt solicitate date cu caracter personal. Datele vor fi prelucrate doar în scopul elaborării listei persoanelor selectate și a listei de rezervă. Prin completarea formularului de înscriere vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul menționat mai sus.

Procedura de selecție: În etapa de selecție vor intra doar persoanele care fac parte din grupul țintă și care au completat formularul de înscriere în termenul limită specificat și au transmis scanate documentele justificative.

Fiecărui potențial participant i se va aplica o grilă de selecție cu următorul punctaj:

Nr.crt.

Criteriu de selecție

Punctaj maxim/Puncte

Modalitatea de verificare

1.

Cunoașterea la nivel foarte bun a cel puțin unei limbi vorbite la nivelul Uniunii Europene (ex. engleza,  franceză, etc)

10

Formularul de înscriere și documentele justificative scanate

2.

Motivația de participare

40

Formularul de înscriere

3.

Apartenența la un grup defavorizat, conform POCA

10

Formularul de înscriere și documentele justificative scanate, Anexa 12 – Formular individual participanți

4.

Atribuțiile exercitate la locul de muncă corelat cu obiectivele vizitei și ale proiectului, după cum urmează (se va acorda punctajul aferent uneia dintre situațiile de mai jos):

30, din care

Formularul de înscriere și documentele justificative scanate

Încadrare în compartimentul specific care gestionează arhiva la nivelul instituției

8

Formularul de înscriere și documentele justificative scanate

Atribuții de gestionare a arhivei la nivel de structură funcțională prin act administrativ al conducerii instituției

8

Formularul de înscriere și documentele justificative scanate

Atribuții generale (doar de respectare a sistemului de arhivare implementat la nivelul Consiliului Județean Giurgiu)

6

Formularul de înscriere și documentele justificative scanate

Atribuții de analiză, modificare, aprobare a Proiectelor de Hotărâre privind implementarea/ funcționarea/îmbunătățirea /sistemului de arhivare.

8

Formularul de înscriere și documentele justificative scanate

6.

Lipsa participării la un schimb de experiență având drept obiectiv arhivarea electronică, in ultimii 3 ani

10

Formularul de înscriere și documentele justificative scanate

 

Persoanele selectate vor fi anunțate prin email și/sau telefon de către Prestator cu privire la rezultatul selecției în termen de 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului limită, dar nu înainte de validarea listei cu persoanele selectate de către echipa de implementare și aprobată de conducătorul instituției.

În vederea asigurării unei eficiențe și a unui management adecvat în implementarea activității, va fi realizată și o listă de rezervă, în funcție de punctajul obținut.

Persoanele care nu au fost selectate sau care nu se află pe lista de așteptare/rezervă nu vor primi email/telefon.

La întoarcerea în țară, participanții vor elabora un raport care va cuprinde elementele de bune practici identificate și modalitățile de transfer la nivelul județului Giurgiu.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați echipa de implementare a proiectului:

Manager de Proiect: Mihaela Cristea, tel: 0372.46.26.70, e-mail: managerpublic.mic.cjgiurgiu@gmail.com  

Asistent Principii Orizontale: Monalisa Jureschi, tel: 0372.46.26.25, e-mail: vladimir_1994@yahoo.com  

Ultima actualizare vineri, martie 24, 2023

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut