Anunt licitatie inchiriere spatiu Policlinică

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Consiliul Județean Giurgiu, Cod fiscal 4938042, cu sediul în municipiul Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 10, judeţul Giurgiu, telefon 0372462611, fax 0372462651, email: cjg@cjgiurgiu.ro, cjgiurgiu@gmail.com, persoană de contact:Nicoleta Mortu.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Se închiriază prin licitaţie publică Lotul 22 în suprafață de 125,64 mp,situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Alexandriei, nr. 7-9, la parterul imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr. 30136 a municipiului Giurgiu, identificat cu Numărul cadastral 5893/C1/U22, pentru prestarea de servicii medicale sau conex medicale, conform O.U.G nr. 57/2019 și H.C.J. nr. 331 din 21 decembrie 2022 .
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin cerere scrisă către Consiliul Județean Giurgiu, în termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ– Compartiment Gestiunea patrimoniului , telefon: 0372462623.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: costul documentației este de 50 lei/exemplar și se achită cu numerar la casieria instituției înainte de primirea documentației de atribuire.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 10.01.2023, ora 10.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunerea ofertelor: 18.01.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediulConsiliului Județean Giurgiu, municipiul Giurgiu, Bld. București, nr.10, parter, camera 11, Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 18.01.2023, ora 12.00, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, municipiul Giurgiu, Bld. București, nr.10, parter, camera 9.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, municipiul Giurgiu, strada Episcopiei, nr. 13, judeţul Giurgiu. Tel.0246 212725, e-mailtr-giurgiu-info@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării : 27.12.2022.

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

Ultima actualizare miercuri, decembrie 28, 2022

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut