Anunț reluare înscrieri curs Manager Îmbunătățire Procese Cod COR 242108

AUTOEDUCAT SRL invită persoanele interesate cu studii superioare, din cadrul Consiliului Județean Giurgiu (functionari publici de conducere, functionari publici de executie si personal contractual), să se înscrie la programul de formare Manager Îmbunătățire Procese Cod COR 242108 derulat în cadrul proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod MySMIS: 135244, Cod SIPOCA: 817, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
Având în vedere regulile privind dubla finanțare sunt excluse în procedura de selecție persoanele care au participat, în ultimii 5 ani, la un curs de Manager Îmbunătățire Procese sau similar.
Obiectivul general al proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, cod SIPOCA 817 /cod MySMIS 135244, la care contribuie Serviciul de organizare cursuri de formare profesionala: LOT 2 – Curs Manager îmbunătățire procese este: „Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Județean Giurgiu, creșterea performantei Administrației locale si optimizarea proceselor administrative ale instituției si adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative”.
Obiectivul specific al proiectului la care contribuie Realizarea serviciului de organizare cursuri de formare profesionala: LOT 2 – curs de manager îmbunătățire procese, in cadrul proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”,, cod SIPOCA 817 /cod MySMIS 135244″, este valabil întregului proiect, OS 3 „Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 75 de persoane din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a subordonatelor și a altor instituții publice din raza Județului Giurgiu pe teme specifice proiectului, prin cursuri de formare profesionala (55 persoane) si instruire utilizare soluție informatica (20 persoane)”.
Valoarea totală a Proiectului: 3.742.337,23 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.667.490,48.
Durata proiectului este de 28 luni, în perioada mai 2020 – August 2022.
Cursul Manager Îmbunătățire Procese Cod COR 242108 urmărește Îmbunătățirea competențelor și consolidarea abilităților personalului în vederea îmbunătățirii proceselor de lucru și este oferit în sistem autorizat (ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări). În urma cursului, participanții vor susține un examen constând în două probe: teoretică și practică, iar absolvenții vor fi certificați cu Certificat de absolvire ANC, recunoscut de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
Conform standardului ocupațional, cursul Manager Îmbunătățire Procese Cod COR 242108 are următoarele obiective:
Obiectivul general al cursului: Îmbunătățirea competențelor și consolidarea abilităților personalului CJ Giurgiu în vederea îmbunătățirii proceselor din cadrul instituției.
OS 1: Actualizarea cunoștințelor si abilităților profesionale a personalului CJ Giurgiu, pe parcursul a 40 de ore, in domeniul Managementului îmbunătățirii proceselor.
OS 2: Adaptarea cunoștințelor, competențelor și abilităților a 30 persoane din cadrul CJ GIURGIU, pe parcursul a 40 de ore, la cerințele locului de muncă în contextul îmbunătățirii proceselor.
Competențe dobândite după finalizarea cursului:
– Dezvoltarea personala continuă,
– Coordonarea echipei de îmbunătățire a proceselor,
– Organizarea locului de muncă,
– Identificarea fluxului de valoare și a factorilor de impact asupra performanței proceselor,
– Stabilirea sistemului de indicatori pentru îmbunătățirea performanțelor proceselor,
– Determinarea planului de îmbunătățire a proceselor,
– Dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor,
– Auto-evaluarea nivelului de performanta a proceselor,
– Luarea deciziilor de aplicare a soluțiilor de îmbunătățire.
Date estimate de desfășurare a cursurilor:
· sesiunea 1 – 30.08 – 03.09/2021;
· sesiunea 2 – 04.10 – 08.10.2021;
Locația de desfășurare a cursului:
– Municipiul Sibiu,
– ONLINE prin platforma ZOOM.
Cursul de desfășoară timp de 8 ore/zi în intervalul 08:30 – 16:30.
Transport: Transportul dus – intors, se asigura cu microbuz Mercedes Sprinter, An de fabricatie 2019, autorizat transport persoane
Perioada de înscriere: 14.09.2021 – 28.09.2021
Modalitatea de înscriere: completarea formularului de înscriere, semnarea și aprobarea acestuia de către conducătorul instituției publice, scanarea formularului de înscriere și transmiterea formularului de înscriere prin email împreună cu anexele sale (CV-ul în limba română, în format Europass, diploma de studii scanată, fișa de post sau actul administrativ prin care sunt stabilite atribuții ce intră sub incidența obiectivelor cursului, dacă este cazul, document/e doveditor al apartenenței la un grup vulnerabil, dacă e cazul) la adresa: office@autoeducat.ro.
Pentru trasabilitate duplicatul documentelor de înscriere va fi transmis simultan spre știință pe adresa de e-mail: irem.cjgiurgiu@gmail.com
Ultima actualizare joi, septembrie 23, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut