Hotărâri 2004

Arhivă

Nr. Data Continut
1. 15 iunie 2004 Privind alegerea Comisie de validare
2. 15 iunie 2004 Privind validarea alegerii consilierilor în Consiliul judetean Giurgiu
3. 15 iunie 2004 Privind constituirea Consiliului judetean Giurgiu
4. 15 iunie 2004 Privind alegerea presedintelui Consiliului judetean Giurgiu
5. 15 iunie 2004 Privind alegerea vicepresedintilor Consiliului judetean Giurgiu
6. 15 iunie 2004 Privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
7. 5 iulie 2004 Privind încetarea mandatului de consilier al domnului ILIESCU LUCIAN si validarea mandatului de consilier al doamnei SPOIALA SLAV ELENA
8. 5 iulie 2004 Privind completarea componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
9. 5 iulie 2004 Privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu în suma de 50.000 mii lei doamnei Macavei Iulia
10. 21 iulie 2004 Privind modificarea art.1 al Hotarârii CJG nr.125 din 13 nov. 2003 si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigramei si statului de functii ale Directiei judetene de Gospodarie Comunala si Armonizare cu Legislatia Europeana Giurgiu
11. 21 iulie 2004 Privind nominalizarea reprezentantilor CJG ca membrii ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a judetului Giurgiu
12. 21 iulie 2004 Privind modificarea Programului de investitii publice pe anul 2004
13. 21 iulie 2004 Privind aprobarea organigramei si statului de functii pe anul 2004 al Muzeului judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu
14. 21 iulie 2004 Privind utilizarea sumei de 1.310.000 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia CJG, prevazut în bugetul propriu de venituri si cheltuieli pe anul 2004
15. 13 aug. 2004 Privind asocierea CJG cu consiliile locale Crevedia Mare, Bucsani, Clejani, Letca Noua, Ghimpati, Schitu, Stoenesti si Fratesti, Giurgiu, în vederea realizarii obiectivului de investitii „Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Giurgiu si a comunelor Crevedia Mare, Bucsani, Clejani, Letca Noua, Ghimpati, Schitu, Stoenesti si Fratesti, amplasate pe directia de consum Crevedia Mare- Giurgiu”
16. 13 aug. 2004 Privind aprobare taxelor care vor fi percepute de CJG în anul 2005
17. 13 aug. 2004 Privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanatarea cheltuielilor institutiilor de învatamânt preuniversitar de stat, pentru produsele lactate si de panificatie, aprobate prin ordonanata Guvernului privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, nr.48/2004
18. 13 aug. 2004 Privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2004, în urma înfiintarii unor comune
19. 13 aug. 2004 Privind numirea d-lui Buduru Constantin în functia de director general al Directiei judetene de Gospodarie Comunala si Armonizare cu Legislatia Europeana Giurgiu
20. 28 sept.2004 Privind validarea componentei nominale a Autoritatii teritoriale de ordine publica a judetului Giurgiu
21. 28 sept. 2004 Privind trecerea constructiilor si terenului aferent Dispensarului Policlinic Giurgiu din domeniul public al judetului Giurgiu în domeniul privat al judetului Giurgiu
22. 28 sept. 2004 Privind initierea demersurilor necesare pentru emiterea unei hotarâri de Guvern în vederea trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al judetului Giurgiu a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor(Giurgiu, str. Gloriei nr.21)
23. 28 sept. 2004 Idem – pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administartiei si Internelor în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului judetean Giurgiu
24. 28 sept. 2004 Privind darea în folosinta gratuita Comisariatului judetean Giurgiu al Garzii Nationale de Mediu a unor spatii dintr-un imobil aflat în domeniul public al judetului Giurgiu
25. 28 sept. 2004 Privind aprobarea concesionarii Baltii Comana aflata în domeniul public al judetului Giurgiu
26. 28 sept. 2004 Privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. „Drumuri si poduri” S.A. Giurigiu pentru utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor în vederea executarii lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri judetene si poduri
27. 28 sept. 2004 Privind stabilirea normativului de dotare cu autoturisme si consumul lunarde carburanti pentru Consiliul judetean Giurgiu
28. 28 sept. 2004 Privind rectificarea sumeleor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin Ordonanta Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
29. 28 sept. 2004 Privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (17%) pe anul 2004, potrivit prevederilor OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale
30. 28 sept. 2004 Privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea centrelor locale de consultanta agricola pe anul 2004
31. 19 oct. 2004 Privind rectificarea bugetului propriu de venutiri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu, pe anul 2004
32. 19 oct. 2004 Privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de învatamânt preuniversitatr de stat aprobate prin HG nr.1567/2004
33. 19 oct. 2004 Privind aprobarea Programului de lucrari de întretinere periodica pentru reabilitarea principalelor drumuri judetene pe anul 2005
34. 19 oct. 2004 Privind reactualizarea componentei Comisieie tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului a judetului Giurgiu
35. 19 oct. 2004 Privind stabilirea nivelului pretului de livrare pentru energia termica livrata populatiei municipiului Giurgiu prin sistem centralizat în scopul încalzirii si prepararii apei calde, în perioada octombrie 2004- aprilie 2005, la 896.000 mii lei/ gcal inclusiv TVA
36. 19 oct. 2004 Privind desemnarea unui reprezentant al judetului Giurgiu în A.G.A. a S.C. „Uzina Temoelectrica Giurgiu” S.A.
37. 19 oct. 2004 Privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. „Drumuri si poduri”S.A. Giurgiu
38. 19 oct. 2004 Idem – S.C.”ROVIC” S.R.L.Giurgiu
39. 19 oct. 2004 Privind aprobarea programului interjudetean de transport persoane prin servicii regulate în trafic interjudetean limitrof
40. 19 oct. 2004 Privind aprobarea programului judetean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judetean pentru periada 2005- 2007
41. 19 oct. 2004 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2004 ale Muzeului judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu
42. 19 oct. 2004 Privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare al Directiei judetene de protectie a plantelor Giurgiu
43. 19 oct. 2004 Privind alocarea sumei de 200.000 mii lei din bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu, Colegiului National „Ion Maiorescu” din municipiul Giurgiu cu prilejul aniversarii a 135 de ani de la înfiintare
44. 2 nov. 2004 Privind suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 conform HG nr.1671/2004, HG nr.1735/2004 si HG nr.1793/2004
45. 2 nov. 2004 Privind aprobarea trecerii nor terenuri din domeniul public al judetului Giurgiu în domeniul privat al judetului Giurgiu
46. 2 nov. 2004 Privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. „ROVIC”S.R.L. Giurgiu prin aport în natura
47. 2 nov. 2004 Privind încetarea mandatului de consilier al d-nei Spoiala Slav Elena si validarea mandatului de consilier al d-lui Csender Gheorghe
48. 2 nov. 2004 Privind încetarea calitatii d-nei Spoiala Slav Elena de membru al Comisiei economice, dezvoltare regionala si integrare europeana si includerea ca membru al acestei comisii a d-lui consilier Csender Gheorghe
49. 2 nov. 2004 Privind alocarea sumei de 65.000 mii lei din bugetul propriu al Consiluilui judetean Giurgiu pe anul 2004
50. Anexa 23 nov. 2004 Privind aprobarea „Planului operativ de actiune în timpul iernii 2004-2005” pe drumurile judetene de pe teritoriul administrativ al judetului Giurgiu
51. 23 nov. 2004 Privind aprobarea criteriilor specifice de repartizare a 15% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 17% din impozitul pe venit pentru anul 2005
52. 23 nov. 2004 Privind alocarea sumei de 270.000 mii lei din bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu
53. Anexa Anexa 23 nov. 2004 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului judetean Giurgiu
54. 23 nov. 2004 Privind aprobarea initierii demersurilor pentru constituirea unei fundatii având ca scop înfiintarea „Universitatii Europene Transfrontaliere” Giurgiu în structura careia sa intre „Facultatea de Dezvoltare Regionala”
55. 23 nov. 2004 Privind aprobarea demersurilor necesare pentru întocmirea unui proiect de Hotarâre de Guvern pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului judetean Giurgiu
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut