Hotărâri 2005

Arhivă

Nr. Data Continut
1. 7 ian. 2005 Privind incetarea mandatului de consilier al domnului Ujeniuc Dragos si validarea mandatului de consilier al domnului Stoica Baziliu Titus.
2. 7 ian. 2005 Privind incetarea calitatii domnului Ujeniuc Dragos de membru al Comisiei juridice si ordinei publice si includerea ca membru al acestei comisii a domnului consilier Stoica Baziliu Titus.
3. 7 ian. 2005 Privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004.
4. 7 ian. 2005 Privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (17%) pe anul 2005, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. 7 ian. 2005 Privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu si bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor autofinantate, pe anul 2005.
6. 7 ian. 2005 Privind aprobarea tarifelor ce se vor incasa de la beneficiarii serviciilor de productie editoriala, tipografica si de difuzare a Monitorului Oficial al judetului Giurgiu.
7. 7 ian. 2005 Privind stabilirea nivelului pretului de livrare pentru energia termica livrata populatiei municipiului Giurgiu prin sistem centralizat, in scopul incalzirii si prepararii apei calde in perioada ianuarie 2005 – aprilie 2005, la 962.790 lei/Gcal.
8. 7 ian. 2005 Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar in suma de 321.106.271,28 lei din fondul de rulment pe anul 2004.
9. 7 ian. 2005 Privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu prin comasarea Directiei Judetene de Asistenta Sociala Giurgiu si a Directiei Generale Judetene pentru Protectia Copilului Giurgiu.
10. 19 ian. 2005 Privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare al Directiei generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu.
11. 19 ian. 2005 Privind constituirea Comisiei pentru protectia copilului.
12. 19 ian. 2005 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de expertiza medicala si constituirea Comisiei de expertiza medicala si constituirea Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti.
13. 19 ian. 2005 Privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Giurgiu.
14. 19 ian. 2005 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului judetean Giurgiu.
15. 14 febr. 2005 Privind aprobarea indemnizatiei de sedinta a consilierilor judeteni.
16. 14 febr. 2005 Privind incetarea calitatii de drept al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a doamnei Cristea Cristina fost subprefect si validarea in functia de membru de drept al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a doamnei Dinu Elena Cristina, subprefect, respectiv stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.
17. 14 febr. 2005 Privind modificarea componentei Comandamentului antiepizootic judetean si aprobarea Programului de masuri privind profilaxia si combaterea pestei porcine in judetul Giurgiu.
18 14 febr. 2005 Privind transmiterea gratuita a imobilului din Giurgiu, str. General Berthelot nr. 31 din domeniul public al judetului Giurgiu in domeniul public al municipiului Giurgiu.
19 14 febr. 2005 Privind darea in administrarea Prefecturii judetului Giurgiu si Muzeului judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public la judetului Giurgiu si in administrarea Consiliului judetean Giurgiu
20 14 febr. 2005 Privind asocierea Consiliului judetean Giurgiu cu Consiliul judetean Teleorman si Consiliul local Videle in vederea realizarii obiectivului de investitii de interes comun „Reabilitare drum de legatura rutiera intre orasul Videle si D.N. 61 (Milcovatu) prin modernizare D.J. 601 D, Km 14+514 – 27+214, Mereni-Videle si D.J. 612 Km 0+000 – 6+900, Milcovatu (judetul Giurgiu) – Mereni (judetul Teleorman)”
21 14 febr. 2005 Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu.
22 14 febr. 2005 Privind desemnarea a 3 consilieri judeteni in vederea constituirii Colegiului director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu.
23 14 febr. 2005 Privind aprobarea infiintarii fundatiei „VIITOR EUROPEAN PENTRU GIURGIU”.
24 22 febr.2005 Privind constituirea unei comisii speciale de analiza si verificare a activitatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
25 4 martie 2005 Privind aprobarea organigramei, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Bibliotecii Judetene I.A. Bassarabescu Giurgiu pe anul 2005
26 4 martie 2005 Privind aprobarea organigramei, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Muzeului Judetean Teohari Antonescu Giurgiu pe anul 2005
27 4 martie 2005 Privind aprobarea organigramei, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Teatrului Valah Giurgiu pe anul 2005
28 4 martie 2005 Privind aprobarea organigramei, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Giurgiu pe anul 2005
29 4 martie 2005 Privind aprobarea organigramei, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Scolii populare de arte si meserii a judetului Giurgiu pe anul 2005
30 4 martie 2005 Privind numirea domnului Mimis Petre in functia de director al Muzeului Judetean Teohari Antonescu Giurgiu
31 4 martie 2005 Privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv F.C. Dunarea Giurgiu
32 4 martie 2005 Privind alocarea sumei de 35.000 mii lei Muzeului Judetean Teohari Antonescu Giurgiu pentru tiparirea monografiei referitoare la viata si opera compozitorului Teodor V. Bratu
33 4 martie 2005 Privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2005.
34 31 martie 2005 Privind constituirea Comitetului tehnic judetean pentru descentralizare Giurgiu
35 31 martie 2005 Privind aprobarea infiintarii a doua servicii : Centrul de recuperare si “respiro” si sase unitati de tip familial, in cadul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, prin programul Phare” Copiii mai intai 2 “ derulat prin proiectul denumit “Inchiderea Centrului de plasament Sfantul Toader” din municipiul Giurgiu.
36 31 martie 2005 Privind aprobarea infiintarii a doua servicii: Centrul de ingrijire de zi “Soarele” si doua unitati de tip familial, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, prin programul Phare “Copiii mai intai 2” derulat prin proiectul denumit “Inchiderea Centrului de plasament Sfantul Andrei “ din municipiul Giurgiu.
37 31 martie 2005 Privind constituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in proprietatea SC Drumuri si Poduri “ SA Giurgiu
38
 • Anexa 1
 • Anexa 2
31 martie 2005 Privind aprobarea initierii procedurilor de restructurare si privatizare a SC” Drumuri si Poduri” SA Giurgiu, prin vanzarea, in totalitate sau in parte, a actiunilor detinute de Consiliul judetean Giurgiu (anexele se gasesc in fisierul cu hotararea)
39 31 martie 2005 Privind constituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in proprietatea SC “ Uzina Termoelectrica Giurgiu “ SA
40
 • Anexa 1
31 martie 2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “ Contorizarea energiei termice livrate in municipiul Giurgiu” (anexa se gaseste in fisierul cu hotararea)
41 31 martie 2005 Privind darea in administrare Centrului de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti a imobilului in care isi desfasoara activitatea, compus din constructii si terenul ersonae , aflat in domeniul public al judetului Giurgiu
42 31 martie 2005 Privind numirea domnului Mircea Cretu in functia de director al Teatrului “Valah” Giurgiu
43 31 martie 2005 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului judetean Giurgiu in Consiliul de Administratie al Bibliotecii judetene “ I.A. Bassarabescu” Giurgiu
44 31 martie 2005 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului judetean Giurgiu in Consiliul de Administratie al Teatrului “Valah” Giurgiu
45 31 martie 2005 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului judetean Giurgiu in Consiliul de Administratie al Muzeului judetean “Teohari Antonescu” Giurgiu
46 31 martie 2005 Privind anularea a unui numar de 608 autorizatii de functionare pentru ersonae fizice si asociatii familiale eliberate in baza Decretului –Lege nr.54/1990 de catre Consiliul judetean Giurgiu
47 31 martie 2005 Privind aprobarea taxelor ce vor fi percepute de Consiliul judetean Giurgiu in anul 2005 pentru Centrul judetean pentru Conservarea si promovarea culturii traditionale Giurgiu
48 31 martie 2005 Privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii serviciilor prestate sau ale sustinatorilor legali ai acestora pentru o persoana care beneficiaza de serviciile furnizate in Centrul de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti, judetul Giurgiu
49 31 martie 2005 Privind aprobarea scutirii de la plata taxei ecologice a unor persone juridice
50 31 martie 2005 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului judetean Giurgiu
51 31 martie 2005 Privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului judetean Giurgiu in administrarea SC “ROVIC “ SRL Giurgiu a unui spatiu situat la etajul III al imobilului din municipiul Giurgiu, str.CFR nr.58 judetul Giurgiu
52 31 martie 2005 Privind aprobarea initierii procedurilor de privatizare a SC “ Uzina Termoelectrica Giurgiu” SA
53 31 martie 2005 Privind alocarea sumei de 70 000 mii lei din bugetul propriu al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2005, Inspectoratului scolar al Judetului Giurgiu
54 27 apr. 2005 Privind aprobarea Contului anual de executie a bugetului propriu al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2004
55 27 apr. 2005 Privind aprobarea identificarii si alocarea de fonduri pentru plata lucrarilor de intretinere, reparatii si modernizari efectuate de SC DRUMURI SI PODURI SA, pe drumuri judetene, in anul 2004
56 27 apr. 2005 Privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei LICURICI si Asociatiei VIATA SI SPERANTA 2003 Giurgiu
57 27 apr. 2005 Privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfantul Gheorghe, Parohiei Buna Vestire si Spitalului Judetean Giurgiu
58 27 apr. 2005 Privind alocarea sumei de 300.000 mii lei Primariei Fratesti pentru reparatii la scolile de pe raza localitatii.
59 27 apr. 2005 Privind aprobarea organigramei si statul de functii ale Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Giurgiu
60
 • Anexa
27 apr. 2005 Privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu, pe anul 2005
61 27 apr. 2005 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si pentru serviciile publice de salubrizare practicate de SC ROVIC SRL Giurgiu
62 27 apr. 2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Modernizare si retehnologizare CET Giurgiu – SC Uzina Termoelectrica Giurgiu SA si a identificarii si atragerii de surse pentru finantarea acestui obiectiv.
63 27 apr. 2005 Privind incetarea calitatii de membru de drept al Autoritatii teritoriale de ordine publica a d-lui Jantea Dumitru, fost sef al Inspectoratului Judetean de Politie Giurgiu si validarea in locul acestuia a d-lui chestor Dumitrescu Doru, actualul sef al Inspectoratului Judetean de Politie Giurgiu
64 27 apr. 2005 Privind aprobarea Planului judetean de restructurare a institutiilor rezidentiale de protectie sociala pentru adulti, elaborat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
65 27 apr. 2005 Privind aprobarea programului judetean de transport persoane prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 1 iulie 2005 – 30 iunie 2008.
66
 • Anexa
27 apr. 2005 Privind aprobarea programului interjudetean de transport persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean limitrof pentru perioada 1 iulie 2005 – 30 iunie 2008.
67 27 apr. 2005 Privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local Colibasi, in vederea realizarii de lucrari de intretinere, reparatii pe drumul judetean DJ 412
68 27 apr. 2005 Privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local Cosoba in vederea realizarii de lucrari de intretinere si reparatii la drumul judetean DJ 601 A
69 27 apr. 2005 Privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local Bolintin Deal in vederea realizarii de lucrari de intretinere si reparatii la drumul judetean DJ 401 A
70 27 apr. 2005 Privind acordarea unui sprijin financiar Inspectoratului Scolar al Judetului Giurgiu
71 8 iunie 2005 Privind darea in administrare Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Giurgiu a spatiului in care isi desfasoara activitatea, aflat in domeniul public al judetului Giurgiu
72 8 iunie 2005 Privind aprobarea trecerii unor bunuri mobile din domeniul public al judetului Giurgiu in domeniul privat al judetului Giurgiu
73 8 iunie 2005 Privind alocarea sumei de 50.000 mii lei Bibliotecii judetene I.A. Bassarabescu Giurgiu cu prilejul Concursului National de Creatie Literara Petre Ghelmez – editia a III-a
74 8 iunie 2005 Privind modificarea art.1 pozitia nr.8 din Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 20 din 28 sept. 2004 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a judetului Giurgiu
75 8 iunie 2005 Privind aprobarea alocarii sumei de 250.000 mii lei Consiliului local Bucsani pentru proiectul Centru saptamanal pentru elevii saraci din zona de nord-vest a judetului Giurgiu, program finantat cu fonduri nerambursabile de la Guvernul Romaniei prin subprogramul Investitii in servicii sociale
76 8 iunie 2005 Privind alocarea sumei de 700.000 mii lei Primariei Letca Noua pentru reparatii la scolile din localitate
77 24 iunie 2005 Privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu, pe anul 2005
78 24 iunie 2005 Privind aprobarea reactualizarii cheltuielilor de investitii, cuprinse în Lista pozitiei „ Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe capitole, Buget 2005, anexa 5c la Hotararea nr. 5 din 7 ianuarie 2005 a Consiliului Judetean Giurgiu
79 24 iunie 2005 Privind acordarea indemnizatiei de sedinte, membrilor Comisiei pentru protectia copilului, pe anul 2005
80 24 iunie 2005 Privind transmiterea lucrarilor sedintelor publice ale Consiliului judetean Giurgiu de catre S.C. BETA SISTEM S.R.L.
81 24 iunie 2005 Privind aprobarea acordarii sumei de 15.000 Euro (pe anul 2006) Inspectoratului Scolar al judetului Giurgiu, pentru realizarea proiectului „Impreuna pentru o scoala mai buna”, in cadrul programului PHARE RO 0104.02.
82 24 iunie 2005 Privind inlocuirea domnului Negoita Marin ca reprezentant al judetului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Comerciale „Uzina Termoelectrica Giurgiu” S.A.
83 24 iunie 2005 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “ Alimentare cu energie termica a zonei de Nord-locuinte particulare ”
84 24 iunie 2005 Privind aprobarea Programului de restructurare al S.C. ”Uzina Termoelectrica Giurgiu” S.A.
85 24 iunie 2005 Privind contractarea de catre Consiliul judetean Giurgiu a unui imprumut pe termen scurt, in suma de 5.000.000 mii lei
86 24 iunie 2005 Privind aprobarea contractarii unui imprumut in suma de 200 miliarde lei pentru investitii in infrastructura judetului Giurgiu
87 8 iulie 2005 Privind eliberarea doamnei Stanciulescu Viorica din functia de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu si numirea cu delegatie pana la ocuparea prin concurs a acestui post a doamnei Gemescu Mariana
88 8 iulie 2005 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse financiare, Planului pentru asigurarea cu resurse umane si Planului pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2006 ale judetului Giurgiu
89 8 iulie 2005 Privind aprobarea alocarii sumei de 20 mii lei Primariei comunei Cosoba pentru finalizarea constructiei a doua sali de clasa la Scoala generala din localitate
90 8 iulie 2005 Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in suma de 2 mii lei Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania- Filiala judet Giurgiu, pentru pregatirea si dotarea cu echipament si materiale specifice a detasamentelor de interventie in cazuri de dezastre
91 8 iulie 2005 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
92 8 iulie 2005 Privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local Crevedia Mare in vederea realizarii a doua poduri, in cadrul obiectivului „Modernizare drumuri comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu”, finantat prin programul SAPARD, al carui beneficiar este Consiliul Local Crevedia Mare
93 8 iulie 2005 privind modificarea art.1 al Hotararii nr.67, art.1 al Hotararii nr.68 si al art.1 al Hotararii nr.69 adoptate la data de 27 aprilie 2005 de Consiliul Judetean Giurgiu
94 8 iulie 2005 Privind aprobarea acordarii unor ajutoare financiare primariilor localitatilor afectate de fenomenele meteorologice deosebite produse în vara anului 2005
95. 29 iulie 2005 Privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea daugata pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de învatamânt preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2005, aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2005, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
96. 29 iulie 2005 Privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2005
97. 29 iulie 2005 Privind asocierea Consiliului judetean Giurgiu cu Consiliul local Ulmi în vederea realizarii de lucrari de întretinere si reparatii pe drumul judetean DJ 601 E
98. 29 iulie 2005 Privind aprobarea modificarii Programului cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri publice, finantate din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale, pe anul 2005, anexa nr.8 la Hotarârea nr. 5 din 7 ianuarie 2005 a Consiliului judetean Giurgiu
99. 29 iulie 2005 Privind alocarea sumei de 500.000 RON Consiliului Local Crevedia Mare pentru realizarea a doua poduri, în cadrul obiectivului ”Modernizare drumuri comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu”, finantat prin programul SAPARD, al carui beneficiar este Consiliul Local Crevedia Mare.
100. 29 iulie 2005 Privind aprobarea completarii programului judetean de transport persoane prin servicii regulate în trafic judetean pentru perioada 01 iulie 2005 – 30 iunie 2008
101. 29 iulie 2005 Privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar în suma de 12.000 RON Primariei comunei Gaiseni
102. 29 iulie 2005 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar în suma de 20.000 RON Primariei comunei Buturugeni
103. 24 august 2005 privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a sumei de 213,8 mii lei (RON) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2005
104. 24 august 2005 privind modificarea componentei nominale a Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, prin înlocuirea doamnei Mihai Carmen-Cristina cu doamna Iuga-Matei Viorela
105. 24 august 2005 privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru protectia copilului, prin înlocuirea domnului Bejenaru Ioan cu doamna Vîlcea Maria
106. 24 august 2005 privind aprobarea functionarii temporare (6 luni) în incinta Centrului de Plasament „Sfântul Toader” din comuna Gradinari, judetul Giurgiu a unei sectii a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava
107. 24 august 2005 privind darea în folosinta gratuita Asociatiei de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic – România, Filiala Giurgiu a unui spatiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judetului Giurgiu
108. 24 august 2005 privind aprobarea închirierii, prin licitatie publica deschisa, fara preselectie, a unor active apartinând S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU “ S.A.
109. 24 august 2005 privind aprobarea costului mediu lunar pentru o persoana care beneficiaza de serviciile de asistenta sociala în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, institutionalizate în centrele de pe raza judetului Giurgiu.
110. 24 august 2005 privind reconstituirea Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale CJASPIS – Giurgiu
111. 20 sept. 2005 privind numirea doamnei Gemescu Mariana în functia publica de conducere de director executiv al Directiei Generale Judetene de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
112.
 • 2 anexe
20 sept. 2005 privind adoptarea modelului legitimatiei de consilier judetean ales în judetul Giurgiu si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestuia
113. 20 sept. 2005 privind modificarea componentei Comandamentului antiepizootic judetean Giurgiu
114.
 • anexe
20 sept. 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei, a Caietului de sarcini si a Proiectului de contract privind închirierea unor active apartinând S.C. ”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU “ S.A.
115. 20 sept. 2005 privind aprobarea prelungirii termenului de dare în folosinta gratuita catre S.C.” UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU” S.A. a punctelor si retelelor termice secundare în vederea asigurarii distributiei si furnizarii energiei termice si apei calde menajere pe raza municipiului Giurgiu
116. 20 sept. 2005 privind darea în folosinta gratuita Consiliului Local Bolintin Vale a unui spatiu dintr-un imobil aflat în domeniul privat al judetului Giurgiu
117. 20 sept. 2005 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3 mii lei RON, Automobil ClubulRomân,pentru organizarea raliului Bucuresti-Giurgiu-Bucuresti
118. 20 sept. 2005 privind acceptul efectuarii repararii, fara plata, a D.J. 601, între localitatile Crevedia si Roata de Jos, de catre S.C. MUNTENIA – INVEST S.A. Giurgiu
119. 5 oct.2005 privind aprobarea criteriilor de repartizare a 15% din limitele de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 22% din impozitul pe venit pentru anul 2006 si a estimarilor pentru anii 2007-2009
120. 5 oct.2005 privind repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 si a estimarilor pentru anii 2007-2009, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
121. 5 oct.2005 privind proiectul de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 si a estimarilor pentru anii 2007-2009, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
122. 5 oct.2005 privind aprobarea proiectului bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu si proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor autofinantate pe anul 2006 si estimari pentru anii 2007-2009
123. 5 oct.2005 privind aprobarea utilizarii din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, a sumei de 132,50 mii lei (RON) de catre Consiliul Local Stoenesti pentru înlaturarea efectelor inundatiilor din cursul anului 2005
124. 5 oct.2005 privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judetean Giurgiu in anul 2006
125. 5 oct.2005 privind incredintarea exploatarii în perioada de garantie a obiectivului de alimentare cu apa din comuna Oinacu, satele Oinacu si Branistea catre S.C. “ROVIC” S.R.L. Giurgiu
126. 5 oct.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a procedurii pentru achizitia serviciilor de creditare bancara
127. 5 oct.2005 privind aprobarea modificarii Hotararii nr.110 din 24 august 2005 a Consiliului Judetean Giurgiu
128. 5 oct.2005 privind stabilirea nivelului pretului de livrare pentru energia termica livrata populatiei municipiului Giurgiu prin sistem centralizat, în scopul încalzirii si prepararii apei calde, în perioada 15 octombrie 2005 – 31 decembrie 2005
129. 5 oct.2005 privind aprobarea acordarii sumei de 5000 RON, doamnei Vulcan Eugenia – Marioara pentru intreaga activitate desfasurata in administratia publica locala.
130 24 oct.2005 privind modificarea Programului cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri publice, finantate din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale, pe anul 2005, anexa la Hotarârea nr. 98 din 29 iulie 2005 a Consiliului judetean Giurgiu
131
 • anexe
24 oct.2005 privind aprobarea cofinantarii de catre Consiliul Judetean Giurgiu a proiectului „Reabilitare drum de legatura rutiera între orasul Videle si DN 61(Milcovatu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514 – 27+214, Mereni – Videle si DJ 612, km 0+000 – 6+900, Milcovatu (jud. Giurgiu) – Mereni” prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economica si Sociala
132 24 oct.2005 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3000 lei RON, Bibliotecii judetene ,, I.A. Bassarabescu”Giurgiu, pentru tiparirea unui volum referitor la viata si activitatea a peste 150 de personalitati giurgiuvene
133 24 oct.2005 privind numirea domnului vicepresedinte Dinu Ionel ca reprezentant al Consiliului Judetean Giurgiu în comisia de cercetare prealabila în vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes local
134 24 oct.2005 privind darea în folosinta gratuita Consiliului local Bolintin Vale a unei suprafete de 168,84 mp si aprobarea închirierii unei suprafete de 52,14 mp din imobilul situat în orasul Bolintin Vale, str.Republicii, nr.1, aflat în domeniul privat al judetului Giurgiu
135
 • anexa
24 oct.2005 privind aprobarea unor modificari intervenite în statul de functii al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Giurgiu
136 24 oct.2005 privind înlocuirea din Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenta medico-sociala Mogosesti a doamnei Mariana Gemescu, director executiv al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu, cu doamna Marga Suler, consilier în cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
137 24 oct.2005 privind aprobarea asocierii Consiliului judetean Giurgiu cu consiliile locale din judetul Giurgiu cu scopul de a înfiinta o asociatie, cu personalitate juridica, care sa promoveze interese comune în domeniul gestionarii deseurilor
138 24 oct.2005 privind aprobarea asocierii Consiliului judetean Giurgiu cu consiliile locale din judetul Giurgiu cu scopul de a înfiinta o asociatie, cu personalitate juridica, care sa promoveze interese comune în domeniul apei si apei uzate
139 24 oct.2005 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu, pe anul 2005
140
 • anexa
24 oct.2005 privind utilizarea sumei de 300 mii lei(RON), din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului judetean Giurgiu, prevazut în bugetul propriu de venituri si cheltuieli pe anul 2005
141 24 oct.2005 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2005
142. 25 nov.2005 privind alocarea sumei de 387,5 mii lei(RON) din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, bugetului propriu al municipiului Giurgiu pentru plata ajutorului social si ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, potrivit Hotarârii Guvernului nr.1340/2005
143. 25 nov.2005 privind aprobarea reorganizarii Teatrului Valah Giurgiu din institutie publica de repertoriu în institutie publica de proiecte
144. 25 nov.2005 privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean cu suma de 500 mii lei RON din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, potrivit Hotarârii Guvernului nr.690/2005
145. 25 nov.2005 privind aprobarea Programului cu lucrarile de modernizare drumuri judetene si comunale, finantate din fondurile încasate din taxele ecologice si de salubrizare la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-rutier, în anii 2005-2006
146. 25 nov.2005 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2500 lei RON doamnei Ceobanu Valerica
147. 25 nov.2005 privind reorganizarea Comandamentului antiepizootic judetean Giurgiu si aprobarea Planului de masuri pentru supravegherea si prevenirea introducerii influentei aviare în exploatatiile avicole si gospodariile populatiei
148. 25 nov.2005 privind aprobarea organizarii licitatiei în vederea închirierii unui teren în suprafata de 30 mp, situat în municipiul Giurgiu, str.23 August, nr.63, aflat în domeniul public al judetului Giurgiu
149. 25 nov.2005 privind alocarea sumei de 15000 lei RON pentru manifestarile culturale care se vor desfasura la nivelul Consiliul judetean Giurgiu cu ocazia sarbatorilor de iarna pe anul 2005
150. 25 nov.2005 privind aprobarea contributiei lunare de întretinere pentru asistatii internati în Centrul de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti, judetul Giurgiu
151. 25 nov.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Optimizarea functionarii CET Giurgiu”
152. 25 nov.2005 privind mandatarea reprezentantilor judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU„ S.A. sa aprobe contractarea unui credit de catre S.C.”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU„ S.A.
153. 25 nov.2005 privind mandatarea reprezentantilor judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU„ S.A. sa aprobe contractarea unei linii de credit de catre S.C.”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU„ S.A.
154. 25 nov.2005 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu si bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor autofinantate, pe anul 2005
155. 25 nov.2005 privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 si Hotarârea Guvernului nr. 1379/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Giurgiu
156. 25 nov.2005 privind stabilirea nivelului pretului de livrare pentru energia termica livrata populatiei municipiului Giurgiu prin sistem centralizat, în scopul încalzirii si prepararii apei calde, în perioada 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006
157. 25 nov.2005 privind aprobarea preluarii patrimoniului corpului Gardienilor Publici al judetului Giurgiu de catre Directia Politiei Comunitare a municipiului Giurgiu
158 8 dec.2005 privind alocarea sumei de 1.800 mii lei (RON) din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, bugetului propriu al municipiului Giurgiu
159 8 dec. 2005 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2005
160 8 dec. 2005 privind aprobarea Conventiei cu Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, privind inchirierea spatiilor necesare Consiliului Judetean Giurgiu la Biroul de Reprezentare de la Bruxelles
161 8 dec. 2005 privind initierea demersurilor pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al judetului Giurgiu si in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
162 8 dec. 2005 pentru completarea hotararii nr.152 din 25 noiembrie 2005 a Consiliului Judetean Giurgiu
163 8 dec. 2005 pentru completarea hotararii nr.153 din 25 noiembrie 2005 a Consiliului Judetean Giurgiu
164 8 dec. 2005 privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea nr.139 din 24 octombrie 2005 a Consiliului judetean Giurgiu privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean pe anul 2005
165 8 dec. 2005 privind alocarea sumei de 30 mii lei RON, echipei de fotbal FC Dunarea Giurgiu
166
 • Anexa
20 dec.2005 privind aprobarea reactualizarii cheltuielilor de investitii, cuprinse in Lista pozitiei „ Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe capitole, Buget 2005, anexa la Hotararea nr. 78 din 24 iunie 2005 a Consiliului judetean Giurgiu
167 20 dec.2005 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu si bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor autofinantate pe anul 2005
168
 • Anexa
20 dec.2005 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru asigurarea unor cheltuieli de personal ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe anul 2005, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1518/2005
169
 • Anexa
20 dec.2005 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005
170 20 dec.2005 privind alocarea sumei de 5000 lei RON pentru manifestarile culturale care se vor desfasura la nivelul Consiliul judetean Giurgiu cu ocazia sarbatorilor de iarna pe anul 2005
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2022 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut