Hotărâri 2012 - 23 Ianuarie - 01 Iunie

Arhivă

 Nr. Data Continut
1 23.01.2012 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean aldomnului Vlad Gheorghe
2. 23.01.2012 Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului judeţean Giurgiu
3. 23.01.2012 Hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene deTransport, Adminstrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
4. Anexa 23.01.2012 Hotarare privind aprobarea modificării  statului de funcţii al Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu
5. Anexa 2 23.01.2012 Hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
6. Anexa 23.01.2012 Hotarare privind aprobarea modificarii statului de funcţii al Directiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu
7. 23.01.2012 Hotarare privind numirea temporară a domnului Chivu Dragoş George în  functia de conducere de director al  Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
8. 23.01.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei, Asociaţiei ,,O şansă pentru viitorul elevilor noştri”
9. 23.01.2012 Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul

de investiţii “Reparaţie capitală pod beton armat pe DJ 601 km 18+735 peste râul Argeş la Malu Spart”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
10. Anexa 1 Anexa 2 23.01.2012 Hotarare privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu
11 23.01.2012 Hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficituluisecţiunii de dezvoltare, pe anul 2011
   Proces-verbal sedinta din 23.01.2012
12 Anexa 13.02.2012 Hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii şi a bugetulului împrumuturilor interne, pe anul 2012
13 Anexa 13.02.2012 Hotarare

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2012

14  13.02.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 180.000  lei,Asociaţiei Culturale Philson Young  pentru Ansamblul Folcloric ,,Doina Dunării” Giurgiu
15  13.02.2012 Hotarare privind alocarea sumei de 1.000 lei pentru remedierea defecţiunilor la autoturismul din dotarea IPJ Giurgiu cu care se asigură deplasarea membrilor Autorităţi Teritoriale de Ordine Publică din subordinea Consiliului judeţean
16  13.02.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei, Şcolii cu clasele I-VIII nr.2 ,,MIRCEA CEL BATRAN” Giurgiu
17  13.02.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei,Asociaţiei bolnavilor de cancer şi hepatită Giurgiu
18  13.02.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 2.000 lei, Şcolii nr.4 ,, Mihai Eminescu”Giurgiu
19  13.02.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, Clubului Sportiv Constelaţia Giurgiu şi a unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei, Clubului Sportiv ,, Nova Force” Giurgiu
20  13.02.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  5.000 lei , domnului Arcanu Vasile, a unui unui sprijin financiar în sumă de  2.000 lei ,domnişoarei  Slavescu Laura Diana şi a unui sprijin financiar în sumă de  5.000 lei , domnului Vasile Cristoi
21  13.02.2012 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
22 Anexa  13.02.2012 Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu”
23  13.02.2012 Hotarare privind  aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul “ Sistem de management integrat al teritoriului judeţului Giurgiu”, în faza Studiu de Fezabilitate
24 Anexa  13.02.2012 Hotarare privind aprobarea modificarii statului de funcţii al Directiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Giurgiu
   Proces verbal sedinta 13.02.2012
25 Anexa 24.02.2012 Hotarare privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cote defalcate din impozitul pe venit (18,5%) pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2012
26 24.02.2012 Hotarare privind  aprobarea majorării capitalului social alS.C. ”EURO GROUP TECHNO “ S.R.L. Giurgiu
27 Anexa 24.02.2012 Hotarare privind modificarea Regulamentului – cadru privind vânzarea bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea nr.176 din 28 august 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu
28 24.02.2012 Hotarare privind  aprobarea trecerii în domeniul public al judeţului Giurgiu a două electropompe şi accesorii aferente, achiziţionate de Consiliul Judeţean Giurgiu în scopul reducerii consumului de energie electrică pentru alimentarea cu agent termic a cazanelor de apă fierbinte de 10 Gcal/h de la SC Uzina Termoelectrică Giurgiu SA şi  aprobarea dării în administrare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a două electropompe şi accesorii aferente
29 Anexa1 Anexa2 Anexa3 Anexa4 Anexa5 24.02.2012 Hotarare privind  aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a  unui teren în suprafaţă  de 7.500 mp., situat  în municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public  al  judeţului Giurgiu
30 Anexa 24.02.2012 Hotarare

privind desfiinţarea unor construcţii aferente Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava, situate în sat Tântava, comuna Grădinari, judeţul Giurgiu aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu

31 Anexa 24.02.2012 Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită Fundaţiei „Bambini in Emergenza” a unei suprafeţe de teren de 6124 mp şi construcţiile C11 şi C12 în suprafaţă construită de 518 mp şi 387 mp aferente fostului Spital de Boli Infecţioase Singureni, actualmente Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni, judeţul Giurgiu, aflate în domeniul public al judeţului Giurgiu
32 Anexa1 Anexa2 Anexa3 Anexa4 Plansa_fotografica 24.02.2012 Hotarare privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a  imobilului compus din  clădire cu suprafaţa  construită de 219 mp şi teren în suprafaţă de 517 mp situat în municipiul Giurgiu, str. Constantin Dobrogeanu – Gherea, nr. 2, Parc Alei, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu
33 Anexa 24.02.2012 Hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1643 mp, situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Centrului Militar Judeţean Giurgiu
34 Anexa 24.02.2012 Hotarare privind  aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Judeţean Giurgiu şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, în vederea implementării Proiectului „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”, cu numărul AMPOSDRU 62383
Proces-verbal sedinta din 24.02.2012
35 Anexe : Partea 1 Partea 2 Partea 3 Partea 4 Partea 5 Partea 6 Partea 7 06.03.2012 Hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri  proprii  şi a  bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2012
Proces-verbal sedinta din 06.03.2012
36  20.03.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 45.000 lei, Clubului Sportiv RC Giurgiu Nord
37  20.03.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 400.000 lei, Asociaţiei Sportive  Baschet Giurgiu
38  20.03.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.500 lei,  Şcolii cu clasele I-VIII ,, Acad. Marin Voiculescu”
39  20.03.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 130.000 lei, Fundatiei Bambini in Emergenza
40  20.03.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000  lei, Asociaţiei judeţene de tenis de masă Giurgiu
41  20.03.2012 Hotarare privind acordarea unor sprijine financiare
42  20.03.2012 Hotarare privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „REABILITARE MUZEUL FRĂTEŞTI, JUDEŢUL GIURGIU ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
43  20.03.2012 Hotarare privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „EXTINDERE CLĂDIRE SEDIU CU ANEXĂ ÎN REGIM P+M ”, în faza Studiu de Fezabilitate
44  20.03.2012 Hotarare privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „EXTINDERE CLĂDIRE SEDIU CU ANEXĂ ÎN REGIM P+M ” în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
45  20.03.2012 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 504 A, Gogoşari – Drăghiceanu, km 9+300 – 13+700, 4,400 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
46  20.03.2012 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 504 A, Gogoşari – Drăghiceanu, km 9+300 – 13+700, 4,400 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
47  20.03.2012 Hotarare privind aprobarea înfiinţării Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Grădinari, unitate de asistenţă socială de tip rezidenţial fără personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
48  20.03.2012 Hotarare privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului  instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu
49 Anexa  20.03.2012 Hotarare privind aprobarea exploatării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Judeţene 503, 503A
50 Anexa I Anexa 1 Anexa 5.1 Anexa 5.2 Anexa 7  20.03.2012 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2012
51  20.03.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1000 lei doamnei Stancu Florina din  Giurgiu
52 Anexa 1 Anexa 2  20.03.2012 Hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
53 Anexa  20.03.2012 Hotarare privind  aprobarea „Raportului de monitorizare al Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Giurgiu, aferent anului 2011
54  20.03.2012 Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei, Automobil Club Royal –A.C.R.
Proces verbal din 20.03.2012 
Proces verbal din 29.03.2012
 55 Anexa 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea contului  de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli   al judeţului Giurgiu, pe trimestrul I, 2012
 56  20.04.2012 HOTARARE privind modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.328 din 09 decembrie 2011
 57 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4  20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Giurgiu pentru activitatea desfăşurată în anul 2011
58 20.04.2012

HOTARARE

privind aprobarea schimbării denumirii „Şcolii Speciale Giurgiu” în „Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Giurgiu”
59 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii Reabilitare suprastructură pod beton armat pe DJ412 peste râul Argeş la Colibaşi, km 13+200”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
60 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivulde investiţii „Reabilitare DJ 401 A Palanca–Stoeneşti, km 50+000–55+050, 5,050 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
61 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii „Modernizare DJ 404 Limită judeţ Dâmboviţa – Drăgăneasca – Floreşti, km 6+600 – 13+327, 6,727 km ”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
62 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivulde investiţii Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500,km 13+000-21+000, 11,00 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
63 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 601D Letca Veche – Limită judeţ Teleorman,  km 7+127 – 9+187, 2,060 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
64 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivulde investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina – Cartojani – Limită judeţ Teleorman, km 0+000 – 3+380, km 5+000 – 6+800, 5,180  km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
65 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii “Modernizare  DJ 412 D, Bucşani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820,  7,820 km”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
66 Anexa 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2012, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 35 din 6 martie 2012
67 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare  DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
68 20.04.2012 HOTARARE privind aprobarea valorii proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN6) -Schitu – Mirau – Stoeneşti – lanculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, cod SMIS 3317 şi a cheltuielilor legate de proiect
69 Anexa 1 Anexa 2 20.04.2012 HOTARARE privind înfiinţarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”TRANSURBAN
   Proces-verbal sedinta din 20.04.2012
70 04.05.2012 HOTARARE privind preluarea atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean de către domnul vicepreşedinte Dumitru Gavrilă, urmare încetării de drept a calităţii de preşedinte a domnului Dumitru Beianu
   Proces-verbal sedinta din 04.05.2012
71 Anexa 08.05.2012 HOTARARE privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri  proprii  şi a  bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2012
72 08.05.2012 HOTARARE privind  desemnarea reprezentanţilor judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţilor  la Societatea  Comercială  „EURO GROUP TECHNO” S.R.L.
73 Anexa 1 Anexa 2 08.05.2012 HOTARARE privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
Proces verbal sedinta 08.05.2012
74 11.05.2012 HOTARARE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a doamnei Mihuţ Georgeta, aflată pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de aceasta
75  11.05.2012 HOTARARE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Jianu V. Ion
76  11.05.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 22 iunie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu
77 Anexa  11.05.2012 HOTARARE privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Giurgiu, pe anul 2011
   Proces verbal sedinta 11.05.2012
78  23.05.2012 HOTARARE privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli privind promovarea activităţii de prevenire şi combatere a corupţiei desfăşurată de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie
79  23.05.2012 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
80  23.05.2012 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
81  23.05.2012 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
82  23.05.2012  HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
83 Anexa  23.05.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2012, anexa nr.5.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 71 din 8 mai 2012
84  23.05.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI VADU LAT în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
85  23.05.2012 HOTARARE privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Giurgiu şi din administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu în administrarea  Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu a unui spaţiu în suprafaţă de 90 mp aferent construcţiei C10
86  23.05.2012 HOTARARE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Giurgiu a „Centralei Termice Giurgiu” – (terenuri şi clădiri complet echipate având ca funcţionalitate producerea şi distribuţia energiei termice), precum şi aprobarea renunţării la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Giurgiu
   Proces verbal sedinta 23.05.2012
87  01.06.2012  HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2012
88 Anexa  01.06.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 83 din 23 mai 2012
89  01.06.2012 HOTARARE privind  alocarea sumei de 200.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul  de venituri si cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2012, Primariei municipiului Giurgiu
90  01.06.2012  HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
91   01.06.2012 HOTARARE privind aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010 de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
92 Anexa   01.06.2012 HOTARARE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 53,10 mp, la parterul imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Asociaţiei “22 Decembrie” Giurgiu

Hotărâri 2012 - 22 Iunie - 31 Decembrie

Arhivă

 Nr. Data Continut
1.  22.06.2012 HOTARARE privind alegerea Comisiei de validare
2.  22.06.2012 HOTARARE privind validarea alegerii consilierilor în Consiliul judeţean Giurgiu
3.  22.06.2012 HOTARARE privind constituirea Consiliului judeţean Giurgiu
4.  22.06.2012 HOTARARE privind alegerea vicepresedintilor Consiliului judeţean Giurgiu
5.  22.06.2012 HOTARARE privind aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI PUBLICE DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE  22 IUNIE 2012
6  17.07.2012 HOTARARE privind constatarea încetării de drept a călităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Lucian Iliescu, aflat pe lista Partidului Naţional Liberal şi declarării vacante a locului ocupat de acesta
7  17.07.2012 HOTARARE privind validarea mandatului de consilier judeţean aldomnului BOERESCU MIHNEA MIHAI
8   17.07.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu
9   17.07.2012 HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I. A. Bassarabescu” Giurgiu
10   17.07.2012  HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
11   17.07.2012 HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiuîn Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu
12   17.07.2012 HOTARARE privind  desemnarea reprezentantului   Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu
13   17.07.2012 HOTARARE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
14   17.07.2012 HOTARARE privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport judeţean
15   17.07.2012 HOTARARE privind numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
16   17.07.2012 HOTARARE privind  numirea reprezentanţilor Judeţului Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftziologie Izvoru
17   17.07.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.12 din 4 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu de înfiinţare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEŢ CURAT”
18   17.07.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.94 din 15 aprilie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind înfiinţarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENTUL TERITORIULUI – JUDEŢUL GIURGIU”
19   17.07.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării articolului 4 al Hotărârii nr.69 din 20 aprilie 2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind înfiinţarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”TRANSURBAN”
20   17.07.2012 HOTARARE privind constituirea comisiilor pentru evaluarea finală a managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu
21 Anexa__1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4   17.07.2012 HOTARARE privind  repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20%  din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit-proiect, limite pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016
22 Anexa 1 Anexa 2   17.07.2012  HOTARARE privind aprobarea modificării Cap. 84.02 TRANSPORTURI din  Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012
23   17.07.2012  HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat”,  în faza

Proiect tehnic şi Detalii de execuţie

24   17.07.2012  HOTARARE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare,  modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru  Persoane Vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate
25   17.07.2012  HOTARARE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare,  modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru  Persoane Vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
26   17.07.2012  HOTARARE privind stabilirea preţurilor medii pentru anul 2012 la produsele agricole
27 Anexe   17.07.2012  HOTARARE privind aprobarea Planului de Acţiune şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pentru anul 2012
 PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE  17 IULIE 2012
28 Anexa 1 Anexa 2 30.07.2012 HOTARARE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul II, 2012
29 30.07.2012 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 4.500 lei,Clubului Sportiv Municipal Giurgiu
30  30.07.2012 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1500 lei domnului Tănase Ionel Sorin
31  30.07.2012 HOTARARE privind modificarea art.1, art.3, art.4, art.5 şi art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.183 din 28 iulie 2010 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti, judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
32  30.07.2012 HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  „Extindere instalaţie panouri solare la Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale”, în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
33  30.07.2012 HOTARARE privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Giurgiu pentru perioada 2009-2012
34  30.07.2012 HOTARARE privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu pentru perioada 2009-2012
35 Anexa 1 Anexa 2  30.07.2012 HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a Caietului de obiective privind proiectul de management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
36 Anexa 1 Anexa 2  30.07.2012 HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a Caietului de obiective privind proiectul de managementla Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu
37  30.07.2012 HOTARARE privind aprobarea componenţei nominale a  Consiliului Consultativ organizat la nivelul  Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, Judeţul Giurgiu
38  30.07.2012 HOTARARE privind  nominalizarea reprezentantilor Consiliului Judeţean Giurgiu ca membriai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică  a judeţului Giurgiu
PROCES-VERBAL INCHEIAT IN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU DIN DATA DE  30 IULIE 2012
39 Anexa 14.08.2012 HOTARARE privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Contractul nr.176 din 31 mai 2010de vânzare-cumpărare de acţiuni ale S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
40 Anexa  14.08.2012 HOTARARE privind aprobarea constituirii dreptului de uz asupra terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în mun. Giurgiu, str. Dorobanţi, nr.19, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, în favoarea ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
41 Anexa  14.08.2012 HOTARARE privind aprobarea închirierii pe o perioadă de 12 luni  a spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în Şos. Alexandriei, nr 7 – 9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
42  14.08.2012 HOTARARE privind modificarea art.1, art.3, şi  art. 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiunr. 113/30.06.2009 privind aprobarea proiectului “Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat “ şi a cheltuielilor legate de proiect
43  14.08.2012 HOTARARE privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitateastomatologie-urgenţă în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
44  14.08.2012 HOTARARE privind constituirea Comisiei de concurs, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi secretariatului la Concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu 
45  14.08.2012 HOTARARE privind constituirea Comisiei de concurs, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi secretariatului la Concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu
46 Anexa  14.08.2012 HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţuluiGiurgiu, pe anul 2012
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 14 august 2012
 47 Anexa 30.08.2012 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi bugetului creditelor interne, pe anul 2012
48 30.08.2012 HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 100.000 lei, Asociaţiei Sportive Baschet Giurgiu
49 30.08.2012 HOTĂRÂREprivind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei,Asociaţiei ,,22 Decembrie“ Giurgiu
50 30.08.2012 HOTĂRÂREprivind acordarea unor sprijine financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalaţiilor interioare de încălzire prin distribuţie pe orizontală în condominiile din judeţul Giurgiu
51 Anexa 1 Anexa 2 30.08.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2012
52 Anexa 1 Anexa 2 30.08.2012 HOTĂRÂREprivind aprobarea modificării Cap. A – Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2012, anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.71 din 8 mai 2012”.
53 Anexa 30.08.2012 HOTĂRÂREprivind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2012, anexa nr.4 laHotărârea Consiliului Judeţean nr.71 din 8 mai 2012
54 30.08.2012 HOTĂRÂREprivind aprobarea Monografiei Economico-Militare a Judeţului Giurgiu, Ediţia 2012
55 30.08.2012 HOTĂRÂREprivind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
56 30.08.2012 HOTĂRÂREprivind încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr.288 din 20 octombrie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Giurgiu
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE  30 AUGUST 2012 
57 Anexa 07.09.2012 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţuluiGiurgiu, pe anul 2012
58 Anexa 07.09.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările deîntreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2012, anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 53 din 30 august 2012
59 Anexa 07.09.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2012
60 07.09.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Joiţa în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii (covor bituminos) la drumul judeţean DJ 601A
61 Anexa 07.09.2012 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităti administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru sustinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, rectificare pe anul 2012
62 07.09.2012 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei doamnei Brătan Ioana pentru fiica sa, Brătan Florina Cătălina
PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE  07 septembrie 2012 
63 Anexa 27.09.2012 HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 2012
64 27.09.2012 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000  lei,sportivului Ciobanu Andrei
65 27.09.2012 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  12.000 lei, Sindicatului judeţean al Pensionarilor Giurgiu
66 27.09.2012 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  12.000 lei, Asociaţiei Clubul Pensionarilor din judeţul Giurgiu
67 Anexa1 Anexa2 27.09.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Cap.66.10. SĂNĂTATE şi Cap. 84.10.TRANSPORTURI din  Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012
68 27.09.2012 HOTARARE privind actualizarea devizului aferent obiectivului de investiţii “Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat “ , aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiunr. 23 /17.07.2012
69 27.09.2012 HOTARARE privind modificarea art.1, art.3, art.4 şi art.5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.113/30.06.2009 „privind aprobarea proiectului “Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat “ şi a cheltuielilor legate de proiect”
70 27.09.2012 HOTARARE privind aprobarea componenţei Grupului de Lucru pentru monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Giurgiu
71 Anexa1 Anexa2 27.09.2012 HOTARARE privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
72 Anexa1 Anexa2 27.09.2012 HOTARARE privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
73 27.09.2012 HOTARARE privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr.56 din 20 aprilie 2012
PROCES-VERBAL INCHEIAT ÎN CADRUL SEDINTEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE  27 SEPTEMBRIE 2012
74 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 25.10.2012 HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţuluiGiurgiu, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi bugetului creditelor interne, pe anul 2012
75 Anexa 1 si 2 25.10.2012 HOTARARE privind aprobarea contului  de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul III, 2012
76 25.10.2012  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 4.000 lei,Clubului Sportiv Colosseum Giurgiu
77 25.10.2012  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei,Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
78 25.10.2012  HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
79 25.10.2012  HOTARARE privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru finanţarea unorcheltuieli aferente proiectului local “Tu spune nu”
80 25.10.2012  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 300.000 lei,Asociaţiei Sportive Baschet Giurgiu
81 25.10.2012  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei,Parohiei Sfânta Ecaterina din satul Tomuleşti
82 25.10.2012  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 30.000 lei, Parohiei,,Sfântul Nicolae,, din comuna Mîrşa
83 Anexa 1 Anexa 2 25.10.2012  HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012
84 Anexa 1 Anexa 2 25.10.2012  HOTARARE privind  aprobarea implementării proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia- etapa a II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”
85 25.10.2012  HOTARARE privind  aprobarea activităţilor în care va fi implicat Consiliul Judeţean Giurgiu în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia etapa a-II-a” şi a cheltuielilor judeţului Giurgiu  legate de proiect
86 Anexa 1 Anexa 2 25.10.2012  HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului “OPERAŢIUNI TRANSFRONTALIERE ECOLOGICE PENTRU O ZONĂ DE AFACERI INTEGRATĂ ECO BIZ„ comunei Oinacu, comunei Izvoarele şi Centrului de Afaceri Transfrontalier “Danubius”, Giurgiu
87 25.10.2012  HOTARARE privind aprobarea arondării activităţii de evidenţă a persoanelor a comunei Prundu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Comana
88 Anexa 25.10.2012  HOTARARE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 11,29 mp, situat în municipiul Giurgiu, str.Bucureşti, bloc 114, sc. B, mezanin, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Grupului de Acţiune Locală, Centrul pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu
89 Anexe 1-10 25.10.2012  HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.31/26.02.2010 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu suprafaţa utilă totală de 268 mp, din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
PROCES-VERBAL INCHEIAT ÎN CADRUL SEDINTEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE  25 OCTOMBRIE 2012
90 Anexe 16.11.2012 HOTARARE privind repartizarea pe unităti administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat, pe anul 2012
91 Anexe 16.11.2012 HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi bugetului institutiilor publice finanţate din venituri proprii şi subventii, pe anul 2012
92 Anexa 16.11.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.83 din 25 octombrie 2012
93 16.11.2012 HOTARARE privind acordarea unor sprijine financiare
94 16.11.2012 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 leidomnului Savu Costică, din comuna Săbăreni
95 Anexa 16.11.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
96 Anexa 16.11.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţiial Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu
97 Anexa 1 Anexa 2 16.11.2012 HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
98 Anexa 1 Anexa 2 16.11.2012 HOTARARE privind asocierea judeţului Giurgiu în parteneriatul public-privat  în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Inima Giurgiului – Ţara Neajlovului şi a Câlniştei”
99 Anexe 16.11.2012 HOTARARE privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea consiliilor locale a investiţiei, formată din puncte şi platforme de colectare, rezultată din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”
100 16.11.2012 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de  1.600 lei, doamnei Tudosie Petra pentru Cocoş Madălin Gabriel
101 16.11.2012 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei, Clubului Sportiv “Nova Force” Giurgiu
102 16.11.2012 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 1.000 lei, Asociatiei “O şansă pentru viitorul elevilor noştri”
PROCES-VERBAL INCHEIAT ÎN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE  16 NOIEMBRIE 2012
103 Anexa 1 Anexa 2  05.12.2012  HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţuluiGiurgiu, pe anul 2012
104 Anexa   05.12.2012  HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Cap.84. TRANSPORTURI din Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012
105 Anexa   05.12.2012  HOTARARE privind aprobarea modificării  Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii  drumuri judeţene pe anul 2012, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 58 din 7 septembrie 2012
106   05.12.2012  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă
107   05.12.2012  HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 22.000 lei,Sindicatului “Pentru o Administraţie Performantă” pentru  organizarea unor manifestări prilejuite de  sărbătorile de iarnă, pentru membrii de sindicat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Consiliului judeţean
108   05.12.2012  HOTARARE privind alocarea sumei de 80.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă
109 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4   05.12.2012  HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu
110   05.12.2012  HOTARARE privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu a obiectivului „Depozit de deşeuri neconform al municipiului Giurgiu” şi a încetării dreptului de administrare de către Consiliul Judeţean Giurgiu asupra terenului în suprafaţă de 8,5 ha, situat în municipiul Giurgiu, aferent obiectivului de investiţii
111 Anexa   05.12.2012  HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Cap.68. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe capitole, Buget 2012
112   05.12.2012  HOTARARE privind aprobarea  documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii  „CASA TINERETULUI”, în faza Studiu de fezabilitate /Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
PROCES-VERBAL INCHEIAT ÎN CADRUL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 5 DECEMBRIE 2012
 113 Anexa 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2012
114 Anexa 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiuşi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2012
115 Anexa 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2012, anexa laHotărârea Consiliului Judeţean nr. 105 din 5 decembrie 2012
116 Anexa 1 Anexa 2 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Listei poziţiei globale „ Alte cheltuielide investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2012,anexa nr.5.2. la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.71/08.05.2012, modificată şi completată prin H.C.J. nr.83/23.05.2012, H.C.J. nr.88/01.06.2012, H.C.J. nr.22/17.07.2012, H.C.J. nr.51/30.08.2012, H.C.J. nr.59/07.09.2012, H.C.J. nr.67/27.09.2012, H.C.J. nr. 83/25.10.2012, H.C.J. nr.92/16.11.2012 şi H.C.J. nr.104/05.12.2012
117 Anexa 1 Anexa 2 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Cap. A – Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şisurse de finanţare pe anul 2012, anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 71 din 8 mai 2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.52 din 30 august 2012
118 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 1, punctul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 67 din 20.04.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”,  în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
119 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind modificarea art.1, art.2, art.3 şi art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.68 din 20.04.2012 privind aprobarea valorii proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – lanculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, cod SMIS 3317 şi a cheltuielilor legate de proiect
120 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Sindicatului judeţean Giurgiu al Pensionarilor, unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociaţiei Clubul Pensionarilor din judeţul Giurgiu şi unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
121 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
122 Anexa 20.12.2012 HOTĂRÂR privind  aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Judeţean ”Teohari Antonescu”Giurgiu
123 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului Giurgiu a obiectivelor de investiţii „Depozit de deşeuri neconform al oraşului Bolintin Vale” şi „Depozit de deşeuri neconform al municipiului Giurgiu”, rezultate din implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”
124 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Local al oraşului Bolintin Vale a obiectivului „Depozit de deşeuri neconform al oraşului Bolintin Vale” şi a încetării dreptului de administrare de către Consiliul Judeţean Giurgiu asupra terenului în suprafaţă de 17.000 mp, situat în oraşul Bolintin Vale, aferent obiectivului de investiţii
125 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu”,în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie
126 Anexa 20.12.2012 HOTĂRÂRE privind avizarea favorabilă a cuantumului normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2013 propus de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu
Proces verbal al sedintei din 20.12.2012
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut