Modernizare drumul județean DJ 503:
Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu - Toporu - limită județ Teleorman,
cod SMIS 117661

Contracte încheiate în cadrul proiectului
„Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman", cod SMIS 117661

Nr. crt.
Procedura aplicată
Contract și Acte adiționale - Tipul și obiectul
Contract și Acte adiționale - Nr. și data
Contract și Acte adiționale - Firma
Contract și Acte adiționale - Valoare fără TVA (lei)
1
Cerere de ofertă
Serviciul pentru actualizarea documentației tehnico-economice(consultanța, documentația de avizare a lucrărilor de investiții, analiză cost-beneficiu, expertiză tehnică, studiu de trafic, studiu geotehnic, studiu topografic, documentații pentru avize și acorduri), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 503, Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu , km , km 1+200-km 3+100, km 5+200-km 7+550, km 7+900-28+000"
189/05.11.2014, 1/20.01.2015, 2/ 28.04.2016
S.C EXPERT PROIECT 2002 S.R.L
100519,2
2
Achiziție directă
Serviciul de proiectare - Actualizare în concordanță ci Ghidul Solicitantului -condiții specifice pentru POR, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1 a proiectului „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman"- consultanță(scriere cerere de finanțare cu anexe etc.),expertiză tehnică, DALI, analiză cost-beneficiu, , studiu de trafic, studiu geotehnic, studiu topografic, documentații pentru avize/acorduri
57/31.03.2020
S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L
45000
3
Achiziție directă
Servicii de informare și publicitate – publicare comunicate presă în mass media pentru proiectul „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman", cod SMIS 117661
188/11.11.2019
S.C. LEMINGS S.R.L.
1900,00
4
Achiziție directă
Furnizare panouri temporare și plăci permanente pentru proiectul „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman", cod SMIS 117661
187/11.11.2019 1/22.06.2022
S.C. CRISLEIA PRINTING S.R.L.
42120,00
5
Achiziție directă
Servicii pentru verificare proiect - servicii pentru verificarea proiectului tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție proiectul „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman", cod SMIS 117661
57/31.03.2020
S.C. RADU LUCA VISION S.R.L.
18000,00
6
Achiziție directă
Servicii de consultanță în achiziții publice -servicii de consultanță pentru evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție proiectare și execuție lucrări proiectul „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman", cod SMIS 117661
82/15.05.2020
S.C. ELIT STAR CONSULTING S.R.L.
3500,00
7
Procedură simplificată
Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru –Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – limita județ Teleorman", cod SMIS 117661
193/14.12.2020 1/02.03.2022
Asocierea dintre S.C POLAR CONS SRL-S.C NALBOC CONS S.R.L-S.C FUCOMAR PROCONSULTING SRL prin lider de asociere S.C POLAR CONS S.R.L
276000,00
8
Licitație deschisă
Servicii de proiectare PT și execuție lucrări - Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, caiete de sarcini și documentația pentru obținerea Autorizației de construire, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări la obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru –Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – limita județ Teleorman"
221/29.07.2021 1/10.2021, 2/31.01.2022, 3/18.03.2022, 4/02.06.2022, 5/06.09.2022
Asocierea dintre S.C. DIMAR S.R.L și EUROPEA 92 S.P.A., prin lider de asociere S.C. DIMAR S.R.L.
57309299,81
9
Achiziție directă
Serviciilor de auditare financiară pentru proiectul „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman"
105/09.05.2023
S.C PREMIER SOFT AUDIT S.R.L
2250,00

CJ

Ultima actualizare luni, martie 4, 2024

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut