Mesajul Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu

Doresc să mulţumesc tuturor giurgiuvenilor care au fost la vot, au înţeles importanţa votului şi ne-au investit cu încrederea lor, pentru a-i reprezenta în acest for de conducere al judeţului Giurgiu.

Votul pe care mi l-aţi acordat mă onorează si mă responsabilizează totodată şi vă mărturisesc că pornesc pe drumul pe care îl avem de parcurs împreună în următorii patru ani cu entuziasm şi având convingerea că vom colabora foarte bine împreună, că vom forma o echipă sustenabilă, care va lua cele mai bune decizii pentru judeţul Giurgiu, pentru locuitorii acestuia.

Îmi doresc şi voi depune toate eforturile și experiența în administrația publică într-o colaborare constructiva și eficientă, pentru continuarea proiectelor demarate şi susţinerea unor proiecte noi, ambițioase, de interes pentru giurgiuveni şi pentru dezvoltarea economică a judeţului Giurgiu. Aceasta este menirea noastră.

Ca Preşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu, îmi voi întemeia întreaga activitate pe principiile legalităţii, imparţialităţii, obiectivităţii, transparenţei, liberului acces la informaţiile de interes public, eficienţei, responsabilităţii, profesionalizării, îmbunătățirii sistemului de management al calității, orientării către cetăţean și nevoile acestuia, garantând astfel respectarea legii şi o colaborare bazată pe profesionalism. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să-și propună obiective SMART și să-și focalizeze eforturile spre atingerea lor, în funcție de  competenţe, pentru a aduce plus valoare în viața giurgiuvenilor şi a judeţului în care trăim.

Mă voi implica permanent și activ în aplicarea acestei politici și pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite anual, în mod obiectiv și fundamentat, având la bază misiunea instituției.

Acest document se va difuza la toate nivelurile instituției și se va comunica fiecărui angajat, pentru a se asigura cunoașterea și înțelegerea angajamentului nostru pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității în activitatea desfășurată.

29.10.2020
Președinte,
Dumitru BEIANU

Curriculum Vitae

Download:

Declarație de Interese 2023 Rectificativă

Download:

Declarație de Interese 2023

Download:

Declarație de Interese 2022
(Pentru anul 2021)

Download:

Declarații de Avere și Interese 2020
(Început de Mandat)

Download:

Declarație de Avere 2023 Rectificativă

Download:

Declarație de Avere 2023

Download:

Declarație de Avere 2022
(Pentru anul 2021)

Download:

Declarații de Avere și Interese 2021
(Pentru anul 2020)

Download:

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut