Vadu Lat

Modernizare a Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat
Investim în viitorul tãu ! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.
www.inforegio.ro

Proiectul de faţă este un proiect de îmbunătăţire a calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală psihiatrică din judeţul Giurgiu. Proiectul constă în amenajarea şi dotarea spaţiului necesar funcţionării în condiţii optime a ambulatoriului integrat al Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, comuna Bucşani. Spitalul de Psihiatrie din Vadu Lat este singurul spital de specialitate din judeţul Giurgiu. Concret, este vorba despre modernizarea şi echiparea unor încăperi aflate într-un corp de clădire al spitalului din Vadu Lat (clădirea are doar parter), spaţii în prezent improprii desfăşurării unui act medical de calitate.
În urma amenajării va rezulta un ambulatoriu modern integrat spitalului, dotat corespunzător, care respectă prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.
Astfel, proiectul de faţă este un proiect de modernizare, dezvoltare şi echipare a ambulatoriului din spital. Acesta include atât execuţia de lucrări, cât şi dotarea cu mobilier, echipamente medicale precum şi alte tipuri de echipamente.
Ambulatoriul integrat va avea o suprafaţă construită de 132 mp şi va cuprinde 2 cabinete de consultaţie şi un cabinet pentru psihoterapie.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea/diversificarea ofertei de servicii medicale psihiatrice destinate locuitorilor judeţului Giurgiu, printr-o valorificare superioară a asistenţei psihiatrice ambulatorii, cu scopul creşterii calităţii vieţii celor care se confruntă cu tulburări psihice.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeanã, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Nr. crt.
Titlul proiectului
„Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat” Nr. înregistrare cerere de finanțare: SM/24/3/3.1/200/25.08.2009 Cod SMlS: 12329
1.1
Program
TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE: FEDER, Finanțat prin : Programul Operațional Regional POR 2007-2013
1.2
Axa, domeniu
Axa prioritară: 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie: 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
1.3
Valoarea finanțării pe surse
Valoare totală proiect: 1.367.365,25 lei din care
Cheltuieli eligibile: 1.151.012,75 lei.
TVA: 216.352,50 lei
Asistență financiară solicitată : 1.127.992,50 lei
85% FEDER din cheltuieli eligibile
13% Bugetul Statului
2% Contribuție CJG: 23.020,26 lei
2
Echipa de proiect
Udroiu Adriana – manager proiect
Bold Georgeta – asistent 1 – responsabil financiar - contabilitate
Trusmei Adina - asistent 2 – responsabil achiziții publice
Bratu Gina – asistent 3 - responsabil cu promovarea proiectului
Gavrilă Valentina – asistent 4 responsabil juridic
Niculae Marian – asistent 5 – responsabil tehnic de specialitate
Grigore Stelica - asistent 6 - responsabil tehnic execuție
Sturzu Doina – asistent 7 - asistent manager
Ciotea Andreea – asistent 8 – responsabil cu corespondența
3
Durata de implementare
22 luni de la 29.01.2013 - 29.11.2014
4
Obiectiv general
Proiectul de faţă este un proiect de îmbunătăţire a calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală psihiatrică din judeţul Giurgiu. Proiectul constă în amenajarea şi dotarea spaţiului necesar funcţionării în condiţii optime a ambulatoriului integrat al Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, comuna Bucşani. Spitalul de Psihiatrie din Vadu Lat este singurul spital de specialitate din judeţul Giurgiu. Concret, este vorba despre modernizarea şi echiparea unor încăperi aflate într-un corp de clădire al spitalului din Vadu Lat (clădirea are doar parter), spaţii în prezent improprii desfăşurării unui act medical de calitate. În urma amenajării va rezulta un ambulatoriu modern integrat spitalului, dotat corespunzător, care respectă prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. Astfel, proiectul de faţă este un proiect de modernizare, dezvoltare şi echipare a ambulatoriului din spital. Acesta include atât execuţia de lucrări, cât şi dotarea cu mobilier, echipamente medicale precum şi alte tipuri de echipamente. Ambulatoriul integrat va avea o suprafaţă construită de 132 mp şi va cuprinde 2 cabinete de consultaţie şi un cabinet pentru psihoterapie. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea/diversificarea ofertei de servicii medicale psihiatrice destinate locuitorilor judeţului Giurgiu, printr-o valorificare superioară a asistenţei psihiatrice ambulatorii, cu scopul creşterii calităţii vieţii celor care se confruntă cu tulburări psihice.
5
Obiective specifice
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: -Primul obiectiv specific al proiectului este acela de a asigura o locaţie optimă din punct de vedere al amplasării, amenajării şi echipării, unde să poată fi acordată asistenţa medicală psihiatrică de tip ambulatoriu pentru locuitorii judeţului Giurgiu. Prin proiect se va înfiinţa ambulatoriul integrat al Spitalului de Psihiatrie din Vadu Lat, care va deservi un sector psihiatric format din cei aproape 300 de mii de locuitori ai judeţului Giurgiu. -Al doilea obiectiv specific al proiectului este de a încuraja menţinerea în comunitate a persoanelor care se află sub tratament psihiatric. -Al treilea obiectiv specific al proiectului este asigurarea accesibilităţii şi continuităţii îngrijirilor psihiatrice din judeţul Giurgiu. Accesibilitatea poate fi înţeleasă în termeni geografici, cultural-lingvistici, financiari. Ambulatoriul integrat din Vadu Lat îndeplineşte toate aceste caracteristici de accesibilitate. -Al patrulea obiectiv specific al proiectului este stimularea reinserţiei sociale şi profesionale a pacienţilor care suferă de tulburări psihice. Serviciile de asistenţă medicală ambulatorie au ca obiectiv major tocmai reinserţia socială şi profesională a pacientului, lupta împotriva stigmatizării bolnavului psihic şi menţinerea pe cât posibil a acestuia în mediul său obişnuit de viaţă.
6
Activități proiect
Activitatea 1: Activităţi premergătoare depunerii cererii de finanţare,
Activitatea 2: Activităţi ulterioare depunerii cererii de finanţare, dar anterioare semnării contractului de finanţare,
Activitatea 3: Activităţi ulterioare semnării contractului de finanţare, dar anterioare execuţiei lucrărilor,
Activitatea 4: Implementarea lucrărilor proiectului,
Activitatea 5: Activităţi de finalizare a proiectului,
Activitatea 6: Activităţi permanente pe parcursul proiectului,
Activitatea 7: Monitorizarea post implementare
7
Rezultate
- O echipă competentă de implementare a proiectului, capabilă să rezolve în termen toate problemele legate de proiect.
- Documente de finanţare conform cu cerinţele Ghidului Solicitantului.
- Avizele şi acordurilor pentru realizarea investiţiei.
- Proiect tehnic corespunzător.
- Punctaj ridicat la evaluarea tehnico-financiară.
- Contract de finanţare nerambursabilă pentru suma solicitată.
- Contract de antrepriză generală.
- Contract cu dirigintele de şantier.
- Reconfigurarea spaţiilor de la corpul de clădire al spitalului pentru găzduirea ambulatoriului, pe o suprafaţă de 132 mp.
- Predarea celor 3 cabinete de consultaţii ale ambulatoriului.
- Raportare corespunzătoare, încasare la timp a sumelor cuvenite din decontarea cheltuielilor lucrărilor.
- Recepţia finală a lucrărilor conform graficului de lucrări.
- Creşterea calităţii actului medical. Indicatorii de realizare şi valorile acestora care vor fi atinse ca urmare a implementării proiectului.
- Număr de consultaţii ambulatorii de psihiatrie minim 2 pe zi
8
Stadiul de implementare
Proiectul se află în faza de implementare și se va încheia la data de 29.11.2014

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat în urma semnarii Contractului de finantare Nr. 3619/29.01.2013, încheiat între Consiliul Județean Giurgiu si Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007 -2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, cod SMIS: 12329 „Modernizare a Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat”.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice iar Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Contractul de finanţare a avut o valoare de 1.408.362,27 lei din care:
– valoarea totală eligibilă este de 1.138.977,71 lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia beneficiarului),
– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDER este de 968.131,05 lei,
– valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional este de 148.067,11 lei,
– contribuţia eligibilă a beneficiarului – Consiliul Judeţean Giurgiu este de 22.779,15 lei.
Proiectul constă în dotarea şi amenajarea spaţiului necesar funcţionării în condiţii optime a Ambulatorului Integrat al Secţiei Psihiatrie Vadu Lat a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu. Se vor moderniza şi echipa încăperile alocate Ambulatorului, aflate într-un corp de clădire, spaţii care în prezent sunt improprii necesare desfăşurrării unui act medical de calitate.
Proiectul se va implementa pe o perioada de 22 de luni.
În prezent lucrarile de reabilitare au fost incheiate, au fost achizitionate toate dotarile necesare, aparatura medicala, mobilier medical, dotari IT, urmeaza ca in termen de 2 luni acestea sa fie furnizate in totalitate.
Mai sunt de realizat activitatile de auditare a proiectului si cateva din activitatile de publicitate.
Mai multe informatii legate de proiect pot fi obținute de la Consiliul Judeţean Giurgiu, etaj II, camera 206, persoană de contact Udroiu Adriana –Manager de proiect, consilier în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare şi tehnologia informaţiei, Tel: 0372462638, Fax: 0372462667 Mobil: 0728909342, e-mail: udroiu.adriana@cjgiurgiu.ro.

Galerie foto - Stare inițială

Galerie foto în timpul lucrărilor

Galerie foto - Final

Galerie foto - Dotări echipamente

Galerie foto - Mobilier

Date de contact : Consiliul Judeţean Giurgiu, etaj II, camera 206.
Persoană de contact Udroiu Adriana – Manager de proiect, consilier în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare şi tehnologia informaţiei.
Tel: 0372462638, Fax: 0372462667 Mobil: 0728909342
E-mail: udroiu.adriana@cigiuroiu.ro.
Date contact Sectia de psihiatrie Vadu-Lat, Judetul Giurgiu
Tel: 0246/262866Fax: 0246/262819
E-mail: spitalul_vadu_lat@yahoo.com

CJ

Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut