Atribuții A.T.O.P.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ care prin activitatea sa reprezintă şi promovează interesele comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.

Atât la solicitare, cât şi din proprie iniţiativă se deplasează la sediile unităţilor de poliţie şi în raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanţare

Monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora

Face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

La propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează activitatea instituţiilor învestite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori liberaţi din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenţă, etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate

Monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi face recomandări scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori de pieţe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie publică, ai discotecilor, ai cazinourilor, etc.)

Primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către unităţile de poliţie, organizând în acest scop audienţe

Participă la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc

Identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului poliţienesc

Recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică

Urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă minimali

Elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice

Elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei

Întreprinde măsuri pentru cointeresarea ONG-urilor în exercitarea actului de prevenive a criminalităţii

Recomandă tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare faţă de persoanele predispuse la încălcarea legii

Ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a siguranţei bunurilor persoanei

Organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice

Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2022 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut