Buletinul informativ al informațiilor de interes public

Buletin Informativ - Legea 544/2001

În conformitate cu Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, informația de interes public este orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informației.
Consiliul Județean Giurgiu asigură accesul la informațiile de interes public, prin intermediul compartimentelor de relații publice și al persoanelor desemnate în acest scop, la cererea oricărei persoane sau din oficiu, următoarele informații de interes public:
1. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
2. structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționareprogramul de audiențe al autorității sau instituției publice;
3. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet; – Consiliul județean Giurgiu, Bulevardul București nr. 10, telefon 0372462611, fax 0372462651, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro, web: cjgiurgiu.ro
4. sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
5. programele și strategiile proprii;
6. lista cuprinzând documentele de interes public;
7. lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
8. modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
9. formulare pentru solicitări în baza Legii nr. 544/2001 (cerere-tip, reclamație administrativă (I); reclamație administrativă (II); răspuns la cerere; răspuns la reclamație);
10. raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.
Responsabil cu difuzarea informațiilor publice, în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:
Coscai Elena Nadia – Compartiment Relații publice și Mass media, telefon 0372462649 sau la adresa de e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro.

CJ

Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2022 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut