Hotărâri 2006

Arhivă

Numar Data Continut
1 13 ian. 2006 Privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu,bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii si bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2006
2 13 ian. 2006 Privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale aprobate prin Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006
3 13 ian. 2006 Privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
4 13 ian. 2006 Privind marirea numarului de paturi pentru asistatii din Centrul de Asistenta Medico-Sociala Mogosesti, judetul Giurgiu
5 13 ian. 2006 Privind aprobarea costului anual pentru un copil si o persoana majora care beneficiaza de protectie pe anul 2006
6 17 feb. 2006 Privind rectificarea coloanei 3, litera „f” din anexa nr.1 a Hotararii nr.124 din 5 octombrie 2005, adoptata de Consiliul Judetean Giurgiu pentru anul 2006
7 17 feb. 2006 Privind aprobarea continuarii executiei unor lucrari de investitii , in anul 2006, la S.C.”UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU ” S.A.
8 17 feb. 2006 Privind aprobarea inchirierii unui bun mobil, aflat in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
9 17 feb. 2006 Privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local si de modificare a traseului si lungimii unor drumuri comunale existente situate in judetul Giurgiu
10 17 feb. 2006 Privind aprobarea modificarii Cap.51.02 din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”defalcata pe capitole, Buget 2006 , anexa nr.3b la Hotararea Consiliului Judetean nr.1 din 13 ianuarie 2006
11 17 feb. 2006 Privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2006
12 17 feb. 2006 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Giurgiu nr.11 din 19 ianuarie 2005 privind constituirea Comisiei pentru protectia copilului”.
13 17 feb. 2006 Privind acordarea indemnizatiei de sedinta membrilor Comisiei pentru protectia copilului
14 17 feb. 2006 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu 2006
15 17 feb. 2006 Privind aprobarea contractarii unui imprumut in suma de 30 milioane lei RON necesari reabilitarii infrastructurii de transport a judetului Giurgiu
16 17 feb. 2006 Privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie a serviciului de creditare bancara
17 17 feb. 2006 Privind aprobarea initierii procedurilor de privatizare a S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE S.A. Giurgiu
18 17 feb. 2006 Privind completarea listei pozitiei “Alte cheltuieli de investitii”
19. 24 mart. 2006 privind aprobarea functionarii temporare (6 luni) in incinta Centrului de Plasament Sfantul Toader din comuna Gradinari, judetul Giurgiu a unei sectii a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tantava
20. 24 mart. 2006 privind aprobarea unor tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judetean din judetul Giurgiu
21. 24 mart. 2006 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local Ulmi in vederea realizarii unor lucrari de intretinere la drumul judetean DJ 601 E
22. 24 mart. 2006 privind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale CJASPIS – Giurgiu
23 18 apr. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2006, Asociatiei „Viata si Speranta 2003” Giurgiu si Asociatiei „Licurici” Giurgiu
24 18 apr. 2006 privind alocarea sumei de 9300 lei ( RON) pentru finantarea manifestarilor ocazionate de sarbatorirea zilei de 8 MARTIE 2006
25 18 apr. 2006 privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti pe anul 2006, potrivit Hotararii Guvernului nr.183/2006
26 18 apr. 2006 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Giurgiu in vederea finantarii elaborarii documentatiei cadastrale pentru unele imobile (cladiri si terenuri)
27 Anexa 18 apr. 2006 privind aprobarea programului judetean de transport persoane prin servicii regulate in trafic judetean pana la 30 iunie 2008, cu modificarile si completarile la zi
28 18 apr. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2006, in suma de 1,7 mii lei (RON) Scolii cu clasele I-VIII nr. 7 Giurgiu
29 18 apr. 2006 privind suplimentarea organigramei si statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Implementare a Proiectului –U.I.P.(ISPA 2003/RO/ 16/P/PA/013)
30 18 apr. 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local Comana
31 18 apr. 2006 privind constituirea Comitetului de Coordonare (ISPA 2003/RO/16/P/PA/013-06)
32 18 apr. 2006 privind numirea cu delegatie pentru exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, de catre doamna Voicu Adelina
33 18 apr. 2006 privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului „Valah” Giurgiu, pe anul 2006
34 18 apr. 2006 privind alocarea sumei de 8.000 lei (RON) Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Giurgiu pentru organizarea unor manifestari cu ocazia zilei de 1 Iunie
35 18 apr. 2006 privind completarea programului interjudetean de transport persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean limitrof pentru perioada 01 iulie 2005- 30 iunie 2008
36 18 apr. 2006 privind aprobarea modificarii Cap.67.02 din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”defalcata pe capitole, Buget 2006 , anexa nr.3b la Hotararea Consiliului Judetean nr.1 din 13 ianuarie 2006
37 18 apr. 2006 privind desfiintarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor, majorarea capitalului social si completarea obiectului de activitate ale S.C. ROVIC S.R.L. Giurgiu prin preluarea de catre aceasta a activitatii de protectia plantelor
38 18 apr. 2006 privind aprobarea Planului pentru pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2007, pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2007, pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2007
39 10 mai 2006 privind aprobarea Contului anual de executie a bugetului propriu al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2005
40 10 mai 2006 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu, pe anul 2006
41 10 mai 2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii ,,Reabilitare drum de legatura rutiera intre orasul Videle si DN 61 (Milcovatu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514 – 27+214, Mereni – Videle si DJ 612, km 0+000 – 6+900, Milcovatu (jud. Giurgiu) – Mereni ’’in faza proiect tehnic si reactualizarea valorii de cofinantare
42 10 mai 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti
43 10 mai 2006 privind aprobarea suplimentarii organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
44 10 mai 2006 privind acordarea unui spijin financiar in suma de 19,5 mii lei, Primariei Comana
45 10 mai 2006 privind aprobarea executarii lucrarilor de amenajare a spatiilor destinate functionarii unor birouri ale Consiliului Judetean Giurgiu
46 10 mai 2006 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 50.000 lei clubului sportiv ,, Dunarea” Giurgiu
47 16 iunie 2006 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Joita în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 601 A
48 16 iunie 2006 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al orasului Mihailesti în vederea realizarii unor lucrari de întretinere la drumul judetean DJ412A
49 16 iunie 2006 privind aprobarea Planului judetean antisaracie si promovare  a incluziunii sociale pentru perioada 2006-2008
50 16 iunie 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2006
51 16 iunie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 5.000 lei,  doamnei Elena-Alina Mihalcea si unui sprijin financiar în suma de 6.000 lei, domnisoarei Livia- Catalina Stelea
52 16 iunie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 15.000 lei, doamnei Iordan Maria
53 16 iunie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei d-lui Defta Gheorghe pentru finalizarea lucrarilor la Monumentul Eroilor în com. Stanesti, jud. Giurgiu
54 16 iunie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 7.000 lei, Societatii Nationale de Cruce Rosie filiala Giurgiu pentru organizarea manifestarilor prilejuite de împlinirea a 130 ani de existenta
55 16 iunie 2006 privind alocarea sumei de 6500 lei Bibliotecii judetene I.A. Bassarabescu pentru organizarea Concursului National de Creatie Literara ,, Petre Ghelmez”, editia a IV-a
56 16 iunie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar Seminarului Teologic Ortodox ,, Sfântul Ioan Valahul”Giurgiu, Parohiei ,, Sfanta Treime” Giurgiu
57 16 iunie 2006 de modificare a art.1 pozitia nr.4 din Hotarârea Consiliului Judetean Giurgiu nr.20 din 28 septembrie 2004 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a judetului Giurgiu
58 6 iunie 2006 privind aprobarea finantatorului obiectivelor de investitii si de reabilitare a drumurilor judetene
59 28 iulie 2006 privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Colibasi în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii pe drumul judetean DJ 412
60 28 iulie 2006 privind aprobarea modificarii art.4 din Hotarârea Consiliului Judetean Giurgiu nr.47 din 16 iunie 2006, privind asocierea Consiliului Judetean Giurgiu cu Consiliul Local al comunei Joita în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii la drumul judetean DJ 601 A
61 28 iulie 2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii „ Reabilitare DJ 401, Limita judet Ilfov – Dobreni – Varasti – Valea Dragului, km 19+000 – 36+000, 17,000 km” în faza proiect tehnic, caiete de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
62 28 iulie 2006 privind aprobarea initierii demersurilor si formalitatilor necesare pentru întocmirea unui proiect de Hotarâre de Guvern pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
63 28 iulie 2006 privind aprobarea modificarii si completarii Cap. 84.02. Transporturi din Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”defalcata pe capitole, Buget 2006 , anexa nr.3b la Hotarârea Consiliului Judetean nr.1 din 13 ianuarie 2006
64 28 iulie 2006 privind alocarea sumei de 5.000 lei RON pentru organizarea Simpozionului International„ Politica Agricola Comunitara si Politici de dezvoltare euro – regionala în UE-25/27- Experiente si Asteptari” 29 -30 Septembrie 2006, Bucuresti, Giurgiu, Romania
65 28 iulie 2006 privind încetarea aplicabilitatii Hotarârii Consiliului Judetean Giurgiu nr.156 din 25 noiembrie 2005
66 28 iulie 2006 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Giurgiu în consiliile consultative la spitalele publice din judetul Giurgiu
67 28 iulie 2006 privind modificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al  Consiliului judetean pe anul 2006
68 28 iulie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 4.000 lei, domnului Balasa Niculae
69 28 iulie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5000 lei, Parohiei Fratesti, judetul Giurgiu
70 28 iulie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 20000 lei, Manastirii Comana , judetul Giurgiu
71 28 iulie 2006 privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2006, potrivit  Hotarâri Guvernului nr. 785/2006
72 28 iulie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 15000 lei, Primariei comunei Oinacu pentru Parohia Comasca
73 28 iulie 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52/ 2006, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
74 28 iulie 2006 privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
75 28 iulie 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10000 lei, Parohiei Mârsa, judetul Giurgiu
76 28 iulie 2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii „ TRAVERSARE DJ 401 PESTE RÂUL ARGES LA HERESTI – HOTARELE ” în faza proiect tehnic, caiet de sarcini pentru executia lucrarilor si detalii de executie
Proces verbal al sedintei din 28 iulie 2006
77 22 sept. 2006 privind trecerea unor imobile, reprezentând constructii si terenuri aferente Centrelor teritoriale de protectia plantelor, din domeniul public al judetului Giurgiu în domeniul privat al judetului Giurgiu
78 Anexa 22 sept. 2006 privind aprobarea transmiterii obiectivelor de alimentare cu apa executate în cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate si locuinte sociale aprobat prin H.G. nr. 687/1997 si H.G. nr. 1036/2004, din domeniul public al judetului Giurgiu si si din administrarea Consiliului Judetean Giurgiu, în domeniile publice ale comunelor si în administrarea consiliilor locale, dupa expirarea perioadelor de garantie
79 22 sept. 2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii „ Reabilitare DJ 411, Limita judet Calarasi – Hotarele – Comana – Budeni – Calugareni – Singureni – Bulbucata – Clejani, km 18+000 – 22+422, km 36+860 – 84+132, 51,694 km ” în faza studiu de fezabilitate
80 22 sept. 2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii „ Reabilitare DJ 412 A, DN 5( Adunatii Copaceni) – Mihailesti – Buturugeni – Ogrezeni – Malu Spart, km 14+300 – 51+540, 37,240 km” în faza studiu de fezabilitate
81 22 sept. 2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii „Reabilitare DJ 603, Schitu – Stoenesti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana, km 5+000 – 35+731, 30,731 km” în faza studiu de fezabilitate
82 22 sept. 2006 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru lucrarea de reparatii „Ranforsare DJ 504 A, Gogosari, km 8+300 – 9+300, 1,0 km” în faza proiect tehnic
83 22 sept. 2006 privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice pentru unele obiective de investitii privind drumurile judetene, în faza studiu de fezabilitate
84 22 sept. 2006 privind asocierea Consiliului judetean Giurgiu cu Consiliul local al comunei Ulmi în vederea realizarii unor lucrari de întretinere si reparatii pe drumul judetean DJ 601E
85 22 sept. 2006 privind constituirea Comitetului de Coordonare  (ISPA 2003/RO/16/P/PA/013-04)
86 22 sept. 2006 privind mandatarea reprezentantilor judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.” UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU „ S.A. sa aprobe contractarea unui credit de catre S.C.” UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU „ S.A.
87 22 sept. 2006 privind aprobarea subconcesionarii unei suprafete de teren situata în „Zona Libera”Giurgiu.
88 22 sept. 2006 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Cartojan Dan Liviu si declararea locului vacant
89 22 sept. 2006 privind constituirea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti
90 22 sept. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei domnului Paun Stefan pentru tiparirea cartii ,,ABC- ul Istoriei”
91 22 sept. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 30.000 lei Schitului  , Acoperamântul Maicii Domnului”comuna Izvoarele, satul Chiriacu
92 22 sept. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei,  doamnei Repauzu Ileana
93 22 sept. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 4.000 lei  Casei de Ajutor Reciproc – Pensionari Militari pentru dotarea punctului de asistenta medicala si a clubului
94 22 sept. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 7.000 lei, Parohiei Tangâru , judetul Giurgiu
95 22 sept. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.000 lei,  doamnei Bogdan Ana Maria
96 22 sept. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 10.000 lei domnului Castravete Marin din com. Gogosari, sat Izvoru
97 22 sept. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 8.000 lei Clubului Pensionarilor din judetul Giurgiu pentru organizarea unei excursii
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 22 sept. 2006
98 11 oct. 2006 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu si bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii , pe anul 2006
99 Anexa2 11 oct. 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, a transferurilor pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr.46/2006 si a cotelor defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006
100 11 oct. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 7.000 lei, Parohiei Sfântul Gheorghe din Giurgiu, pentru finalizarea unor lucrari de restaurare
101 11 oct. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 7.000 lei, Parohiei comunei Slobozia, a unui sprijin financiar în suma de 12.000 lei, Parohiei comunei Malu si a unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei Parohiei Izvoru, comuna Gogosari
102 11 oct. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei, Societatii Nationale de Cruce Rosie filiala Giurgiu
103 11 oct. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.000 lei, doamnei Ion Elisabeta
104 11 oct. 2006 privind modificarea anexei si a art.2 din Hotarârea Consiliului Judetean nr.15 din 17 februarie 2006
105 11 oct. 2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei socio-economica de examinare si avizare a implantarii structurilor de vânzare cu amanuntul cu suprafata mare
106 11 oct. 2006 privind aprobarea functionarii temporare (1 an) în incinta Centrului de Plasament „Sfântul Toader” din comuna Gradinari, judetul Giurgiu a unei sectii a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tântava
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 11oct. 2006
107 17 nov. 2006 privind completarea Comisiei juridice si apararea ordinei publice cu domnul Stefan Marian ca urmare a încetarii de drept a calitatii de consilier a domnului Cartojan Dan Liviu
108 17 nov. 2006 privind numirea doamnei Voicu Adelina în functia publica de conducere director executiv la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu
109 17 nov. 2006 privind initierea demersurilor pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Giurgiu si în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
110 17 nov. 2006 privind aprobarea trecerii unui imobil aflat în domeniul privat al judetului Giurgiu din administrarea Directiei Judetene de Protectie Antiepizootica si Ecologica Giurgiu în administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
111 Anexa 17 nov. 2006 privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Judetean Giurgiu  si consiliile judetene Arges, Calarasi, Dâmbovita, Ialomita, Prahova si Teleorman pentru realizarea proiectului „ ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNATATIREA CAPACITATII SI CALITATII SISTEMULUI DE INTERVENTIE ÎN SITUATII DE URGENTA SI PENTRU ACORDAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA SI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT”
112 17 nov. 2006 privind aprobarea cuantumului cotizatiei de membru al Asociatei „Euroregiunea DANUBIUS Giurgiu-Ruse ”
113 17 nov. 2006 privind aprobarea modificarii Anexei 2 – Programul cu lucrarile de întretinere si reparatii drumuri judetene pe anul 2006, buget rectificativ si Anexei 3b – Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe capitole, buget rectificativ 2006 , la Hotarârea Consiliului Judetean nr.98 din 11 octombrie 2006
114 17 nov. 2006 privind modificarea anexelor 1 – 7 la  Hotarârea Consiliului Judetean nr. 78 din 22 septembrie 2006
115 17 nov. 2006 privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C.”ROVIC” S.R.L.Giurgiu
116 17 nov. 2006 privind majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al  Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2006
117 17 nov. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.500 lei,  Societatii Nationale de Cruce Rosie filiala Giurgiu
118 17 nov. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al  Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2006,în suma de 4 mii lei  Scolii cu clasele I-VIII nr. 7, Giurgiu
119 17 nov. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.500 lei, doamnei Stanescu Florentina
120 17 nov. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 50 mii lei,   Parohiei Heresti si a unui sprijin financiar în suma de 10 mii lei, Bisericii Romano-Catolice Giurgiu
121 17 nov. 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.500 lei  Colegiului Medicilor din judetul Giurgiu pentru organizarea întrunirii  festive cu medicii pensionari
122 17 nov. 2006 privind alocarea sumei de 50.000 lei pentru finantarea manifestarilor culturale care se vor desfasura la nivelul Consiliului judetean cu ocazia sarbatorilor de iarna pe anul 2006 si a sumei de 30.000 lei pentru organizarea manifestarilor ocazionate de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
123 17 nov. 2006 privind stabilirea nivelului pretului de livrare pentru energia termica livrata populatiei municipiului Giurgiu prin sistem centralizat , în scopul încalzirii si prepararii apei calde , în perioada 1 noiembrie- 31 decembrie 2006
124 17 nov. 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1584/2006
Proces verbal al sedintei Consiliului Judetean Giurgiu din 17 noiembrie. 2006
125 29 nov 2006 privind aprobarea cofinantarii investitiei ,, Reabilitare drum de legatura rutiera între orasul Videle si DN 61 (Milcovatu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514 – 27+214, Mereni – Videle si DJ 612, km 0+000 – 6+900, Milcovatu (jud. Giurgiu) – Mereni ’’ finantata prin programul PHARE 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala
126 29 nov 2006 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2006
127 29 nov 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 700 lei,  domnului Chirita Vasile
128 29 nov 2006 privind aprobarea majorarii cotizatiei de membru al Asociatei „Euroregiunea DANUBIUS Giurgiu-Ruse ”, pentru anul 2006
129 29 nov 2006 privind mandatarea reprezentantilor judetului Giurgiu în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.” UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU” S.A. si a directorului general al acesteia sa initieze demersurile pentru asocierea în vederea asigurarii functionalitatii societatii
130 29 nov 2006 privind alocarea sumei de 10.000 lei Fundatiei Manastirii Comana pentru finantarea manifestarilor ocazionate de împlinirea a 530 ani de la moartea domnitorului Vlad Tepes si a 541  ani de la atestarea documentara a comunei Comana  si a Manastirii Comana
131 29 nov 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei doamnei Arsene Mariana
132 29 nov 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 30.000 lei  Semninalului Teologic Sfântul Ioan Valahul din Giurgiu
133 29 nov 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 15.000 lei  Parohiei Ghizdaru, com. Stanesti
134 29 nov 2006 privind alocarea sumei de 5.000 lei Muzeului judetean ,Teohari Antonescu” pentru amenajarea salii de sedinta a sediului Consiliului judetean
proces verbal al sedintei din data de 29 noiembrie 2006
135 12 dec 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.89/2006 privind rectificarea bugetului de stat, pe anul 2006
136 12 dec 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 20.000 lei Asociatiei „Sfântul Pantelimon doctor fara arginti”
137 12 dec 2006 privind aprobarea amplasarii unei biserici în curtea Spitalului Judetean Giurgiu
Proces verbal al sedintei din data de 12 decembrie 2006
138 19 dec 2006 privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judetean Giurgiu în anul 2007
139 19 dec 2006 privind modificarea pretului contractului încheiat între Consiliul Judetean Giurgiu si S.C TV .,, MUNTENIA,, S.R.L. Giurgiu
140 19 dec 2006 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2006
141 19 dec 2006 privind redistribuirea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pe anul 2006
142 19 dec 2006 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 15.128 lei, Parohiei comunei Putineiu , judetul Giurgiu
143 19 dec 2006 privind înfiintarea asociatiei de dezvoltare intercomunitara ” SANATATE ASIGURATA PRIN APA CURATA ”
144 19 dec 2006 privind aprobarea transmiterii obiectivului „Alimentarea cu apa a comunei Malu si comunei Vedea” executat în cadrul Programului Guvernamental de  alimentare cu apa la sate si locuinte sociale aprobat prin H.G. nr. 687/1997 si H.G. nr. 1036/2004, din domeniul public al judetului Giurgiu  si din administrarea Consiliului Judetean Giurgiu, în domeniile publice ale comunelor Malu si Vedea si în administrarea consiliilor locale respective
145 19 dec 2006 privind participarea judetului Giurgiu la constituirea  S.C.” COMPANIA APA-CANALIZARE GIURGIU „ S.A.
146 19 dec 2006 privind aprobarea cofinantarii proiectului „CENTRUL DE AFACERI TRANSFRONTALIER DANUBIUS” finantat prin programul „PHARE 2005 DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ÎNTRE ROMÂNIA SI BULGARIA”
147 19 dec 2006 privind aprobarea cofinantarii proiectului  „Studiu privind fenomenele naturale distructive din judetul Giurgiu: perceptia populatiei si solutii alternative de preîntâmpinarea dezastrelor, în special a inundatiilor din regiunea transfrontaliera Giurgiu – Ruse ” finantat prin programul „PHARE 2005 DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ÎNTRE ROMÂNIA SI BULGARIA”
148 19 dec 2006 privind aprobarea cofinantarii proiectului  „TURISMUL CA SANSA DE DEZVOLTARE ECONOMICA LOCALA ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERA GIURGIU – RUSE” finantat prin programul „PHARE 2005 DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ÎNTRE ROMÂNIA SI BULGARIA”
149 19 dec 2006 privind aprobarea cofinantarii proiectului  „DEMOCRATIA LOCALA TRANSFRONTALIERA – VIITORUL NOSTRU EUROPEAN ” finantat prin programul „PHARE 2005 DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ÎNTRE ROMÂNIA SI BULGARIA”
150 19 dec 2006 privind trecerea constructiilor si terenului aferent Dispensarului Policlinic Giurgiu din domeniul public al judetului Giurgiu în domeniul privat al judetului Giurgiu
151 19 dec 2006 privind înfiintarea Directiei Judetene de Turism si Cooperare Comunitara Giurgiu prin reorganizarea Directiei Judetene de Gospodarie Comunala si Armonizare cu Legislatia Europeana Giurgiu
152 19 dec 2006 privind înfiintarea Directiei Judetene pentru Învatamânt, Educatie si Implementare Programe Post-Aderare
153 19 dec 2006 privind alocarea sumei de 10.000 lei Consiliului Local al comunei Comana pentru finantarea manifestarilor ocazionate de împlinirea a 530 ani de la moartea domnitorului Vlad Tepes si a 541 ani de la atestarea documentara a comunei Comana  si a Manastirii Comana
154 19 dec 2006 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al  Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2006 ,în suma de 22.500 lei Clubului Sportiv Aquila Giurgiu pentru premierea sportivilor cu rezultate deosebite
155 19 dec 2006 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al  Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2006 ,în suma de 13.500 RON doamnei Flaidar Aurica din comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu
156 19 dec 2006 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al  Consiliului Judetean Giurgiu pe anul 2006 ,în suma de 10.000 lei Clubului Pensionarilor din judetul Giurgiu pentru organizarea unor activitati umanitare cu prilejul Sarbatorilor Craciunului si Anului Nou
157 19 dec 2006 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu
158 19 dec 2006 privind regularizarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean, pe anul 2006
159 19 dec 2006 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului judetean Giurgiu pe anul 2006
Proces verbal 19 decembrie 2006
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut