Modernizare Mironești

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironești, județul Giurgiu

Căminul pentru persoane vârstnice Mironești este o instituție de asistență socială, organizată în structura D.G.A.S.P.C. a Județului Giurgiu, în regim de componentă funcțională a acesteia, fără personalitate juridică, acreditată ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria A nr. 0006544 din 22.12.2008 emis de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Giurgiu și prelungit în decembrie 2011.
În cadrul acestui centru sunt oferite următoarele servicii: asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie și siguranță, asigurarea unor condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea, găzduire pe perioadă nedeterminată, asistență medicală primară, condiții pentru petrecerea timpului liber, asigurarea menținerii capacităților fizice și intelectuale, asigurarea consilierii și informării atât a asistaților cât și a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice și altele), stimularea participării la viața socială, facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii.
Beneficiarii serviciilor acordate sunt persoane în vârstă, cu afecțiuni cronice multiple, care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competente pentru integrare socială.
În cadrul Căminului sunt angajate un număr de 38 persoane, din care: 1 șef centru, 1 administrator, 1 contabil – referent, 1 magaziner, 6 asistenți medicali, 1 medic, 8 infirmiere, 5 îngrijitori, 2 mecanici, 3 muncitori (curățenie în curte), 2 spălătorese, 2 bucătărese, 1 muncitor la cantină, 4 paznici.
Imobilul aparține domeniului public al județului Giurgiu, conform Contractului de vânzare–cumpărare autentificat cu nr. 731/7.05.2010 și Încheierii OCPI Giurgiu nr. 13962/10.05.2010, precum și HG 968/2002, anexa 1, poz. 232. Conform documentației cadastrale și încheierii nr. 2699/2007, terenul și clădirile sunt înscrise cu nr. cadastral 161 și în Cartea funciară a comunei Gostinari cu nr. 30048 (102/N), fiind compus din:
– teren în suprafață de 13.914mp (conform măsurători; 13.657mp conform contract de vânzare-cumpărare); – construcțiile (organizate în sistem pavilionar) și instalațiile existente pe acesta:
* corp C1 – “Spălătorie”, având regim de înălțime parter;
* corp C2 – “Anexa”, având regim de înălțime parter; (nu face obiectul proiectului);
* corp C3 – “Pavilion 1”, având regim de înălțime parter și pivniță parțială;
* corp C4 – “Sediu administrativ”, având regim de înălțime parter;
* corp C5 – “Bazin apă”; (nu face obiectul proiectului);
* corp C6 – “Pavilion nr. 2”, având regim de înălțime parter și etaj; acest corp va fi extins;
* corp C7 – “Atelier mecanic”, având regim de înălțime parter;
* corp C8 – “Depozit carburanți”; (nu face obiectul proiectului);
* corp C10 – “Garaj”, având regim de înălțime parter; (nu face obiectul proiectului);
* corp C11 – “Pavilion nr. 3”, având regim de înălțime parter și pivniță parțială;
* corp C12 – “Magazie alimente”, având regim de înălțime parter, construcție care nu se regăsește în documentația cadastrală, dar fiind proprietatea CJ Giurgiu conform HG 968/2002, anexa 1, poz. 232. Acest corp nu a fost în proprietatea persoanei fizice de la care s-a cumpărat imobilul teren și construcții existente, așa cum reiese din Încheierea nr.49752/2008.
Pe teren există și corpul C9 – “Capela creștin-ortodoxă”, având regim de înălțime parter, care nu face obiectul proiectului și deși este construit pe terenul proprietate publică aparține Căminului de persoane vârstnice Mironești.

CJ

Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut