Sprijin pentru afacerea ta / Support for your business

Consiliul Județean Giurgiu sprijină, pe bază de transparență și nediscriminare, toți solicitanții, atât IMM-uri din județ cu informații despre accesarea fondurilor europene, în măsura în care există apeluri de proiecte deschise, cât și companii românești sau străine care doresc să investească/ să deschidă o afacere în județul Giurgiu, cu emitere certificate de urbanism (după caz), stabilire contacte cu autoritățile publice locale, colaborare interinstituțională în vederea susținerii demarării unei afaceri în județul nostru, cu beneficii mutuale, atât pentru dezvoltator, cât și pentru dezvoltarea județului și creșterea nivelului de trai al locuitorilor lui.
Giurgiu County Council support on the basis of public transparency and non¬discrimination, all applicants, both SMEs within the county with information on accessing European funds, insofar as there are open calls for projects, and Romanian or foreign companies wishing to invest in a business in Giurgiu county, issuing urbanism certificates (as appropriate), establishing contacts with local public authorities, inter-institutional collaboration to support starting a business in our county, with mutual benefits, both for the developer and for the development of the county and increasing the standard of living of its inhabitants.

CJ

Ultima actualizare vineri, septembrie 23, 2022

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2024 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut