Hotărâri 2016 - 08 Ianuarie - 21 Iunie

Arhivă

Nr. Data Continut
1 08.01.2016 HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local  a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015
2 Anexa 08.01.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Giurgiu
3 08.01.2016 HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” pentru aprobarea retragerii din Asociaţie şi aderării la Asociaţie a unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu
Proces Verbal sedinta din 08.01.2016
4 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti pentru anul 2016
5 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru un copil, pentru o persoană adultă cu handicapcare beneficiază de protecţie socială şi a contribuţiei de întreţinere pe anul 2016
6 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subventii, a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016
7 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit,  în conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit.b1 din Legea bugetului de stat  pe anul 2016, nr.339/2015
8 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din  cota de 18,5% din impozitul pe venit,  în conformitate cu prevederile art.4, alin. 2, lit. b1, din Legea bugetului de stat  pe anul 2016, nr.339/2015, estimări 2017-2019
9 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Daniela”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
10 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Albastră” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
11 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Andrei”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
12 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Ioana”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
13 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Ansaloni”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
14 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Noastră”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
15 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Mea”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
16 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Dunării”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
17 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Teodora”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
18 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Constantin”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
19 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Sf. Ioan”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
20 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Elena”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
21 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Mihaela”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
22 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Gabriela”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
23 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Casa Verde”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
24 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial „Soarele”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
25 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Locuinţa Protejată „Casa Comber” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
26 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul pentru persoane Vârstnice Mironeşti” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
27 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de zi Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
28 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Respiro” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
29 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centru de Recuperare”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
30 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de primire în regim de urgenţă şi evaluare” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
31 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul maternal” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
32 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul pentru mame şi copii victime ale violenţei în familie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
33 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
34 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Grădinari” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
35 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Cărpeniş” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
36 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată 1 Izvoarele” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
37 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată 2 Izvoarele” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
38 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament 21” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
39 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament 22” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
40 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament 69” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
41 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament 71” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
42 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Phare” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
43 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al structurii de tip rezidenţial „Apartament social 27 (Băieţi)” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
44 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Locuinţă Protejată Apartament Social 43” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
45 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tântava” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
46 Anexa 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni”
47 08.02.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 72.000 lei  domnului Noapte Gheorghe,
   Proces Verbal sedinta din 08.02.2016
48 Anexe 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Giurgiu, pe anul 2015
49 Anexe 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii,  pe anul 2016
50 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul judeţean DJ 504, Giurgiu – Vieru Putineiu – Limită judeţ Teleorman, km 11+780 – 30+000; 18,220 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
51 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
52 Anexe 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei și  statului de funcţii   ale  Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
53 Anexe 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind  aprobarea “ Master Planului, revizuit 2016, pentru infrastructurade apă şi canalizare în judeţul Giurgiu”
54 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea  proiectului „CROSS-BORDER ADVANCED TRAINING PROGRAMME FOR GIURGIU COUNTY AND RUSE DISTRICT ADMINISTRATIONS” Acronim: CBA (Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse) şi a cheltuielilor legate de proiect
55 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării judeţului Giurgiu în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
56 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Giurgiu
57 29.02.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
   Proces Verbal sedinta din 29.02.2016
58   11.03.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, refuncţionalizare şi dotare Ambulatoriu Oncologic Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza Studiu de Fezabilitate şi Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
59 11.03.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “ Improving the cooperation capacity between Complex Oncology Center Ruse and Giurgiu Emergency County Hospital Giurgiu for modernization of oncological services in the cross border area Ruse – Giurgiu” (“Îmbunătăţirea capacităţii de cooperare dintre Centrul Complex de Oncologie Ruse şi Spitalul judeean de Urgenţă Giurgiu pentru modernizarea serviciilor oncologice în zona transfrontalieră Ruse-Giurgiu”) şi a cheltuililor legate de proiect
Proces Verbal sedinta din 11.03.2016
60 Anexa 21.03.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii,  pe anul 2016
61 Anexa 21.03.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu
62 Anexa 21.03.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Județene de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu
63 Anexa 21.03.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
64 21.03.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
65 21.03.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a imobilului ,,Biblioteca Județeană“ situat în Municipiul Giurgiu, Str Mircea cel Bătrân, nr.24, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu
66 21.03.2016 HOTĂRÂRE privind încetarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.241 din 27 noiembrie 2009 şi aprobarea trecerii din domeniul Privat în domeniul Public al Județului Giurgiu a terenului în suprafață de 5000 mp situat în Municipiul Giurgiu, str. București, nr.57
67 21.03.2016 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de  16.000  lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
Proces Verbal sedinta din 21.03.2016
68 04.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  ALERT – harta vulnerabilităţilor la corupţie în administraţia publică locală” şi a cheltuielilor legate de proiect
69 04.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  „Buna guvernare şi instituţii publice responsabile” şi a cheltuielilor legate de proiect
70 Anexe 04.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești
71 Anexa 04.04.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
72 04.04.2016 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 45.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Giurgiu pe anul 2016, Primăriei Comunei Isvoarele
73 04.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul județean DJ 601, limita judeţ Ilfov – Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart – Roata de Jos, Mârşa – limita judeţ Teleorman, km 7+000 – km 9+500, km 12+500 – 13+000, km 21+000 – 43+000,  km 45+500 – 49+350; 28,850 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
74 04.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul județean DJ 412 A, DJ 411 – Grădiştea – Adunații Copăceni – Dărăști Vlaşca – Novaci – Popești – Mihăilești – Drăgănescu – Poșta – Buturugeni –Zorile – Hobaia”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
75 04.04.2016 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de  9.000  lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente activităţilor de prevenire a consumului de droguri
Proces Verbal sedinta din 04.04.2016
76 Anexe 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuielial județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii, pe anul 2016
77 Anexa 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii ”, defalcată pe capitole, Buget 2016, Anexa nr. 6.1 .la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.6 din 08 februarie 2016
78 Anexa 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri judeţene pe anul 2016, anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 6 din 8 februarie 2016
79 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind  alocarea  sumei  de 60.000 lei  din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul  de venituri si cheltuiel al judeţului Giurgiu pe anul 2016, primăriei comunei Malu
80 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2016
81 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
82 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
83 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. S&S GROUPE PRODIMPEX S.R.L.
84 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. MILCOV S.R.L.
85 Anexa 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public
86 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind mandatarea preşedintelui comitetului creditorilor debitoarei S.C. GLOBAL INTERNATIONAL 2000 S.A. pentru formularea cererii întemeiate pe dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006
87 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  e-M.I.R – Managementul electronic integrat al Riscurilor la Corupție” şi a cheltuielilor legate de proiect
88 Anexa 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Tranzit pentru Asistenţa şi Protecţia Victimelor Traficului de Persoane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
89 18.04.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii  “Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu”, în faza Documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţii
Proces – Verbal sedinta 18.04.2016 
90 18.05.2016 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a doamnei Buga Adriana Iulia, membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta
91 Anexe  18.05.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul I, 2016
92 Anexe  18.05.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuielial județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii, pe anul 2016
93 Anexa 1 Anexa 2  18.05.2016 HOTĂRÂRE privind  aprobarea “Master Planul, revizuit, pentru infrastructura de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” cuprinzând şi Lista cu investiţii prioritare 2014-2020 in judeţul Giurgiu – alimentare cu apa si canalizare
94  18.05.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.55 din 30 august 2012a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
95 Anexa  18.05.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management eficient pentru un județ curat” a spațiilor cu nr. 4,5,6,7,8 și 9 în suprafață de 70,85 mp din imobilul  situat în Municipiul Giurgiu, B-dul  Mihai Viteazul, nr.4, et.1, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean Giurgiu
96 Anexa  18.05.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate asigurată prin apă curată” a spațiilor cu nr.1, 2 și 3 în suprafață de 36,42 mp din imobilul situat în Municipiul Giurgiu, Str. București, Bl.114, Sc.B, Mezanin, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean Giurgiu
Proces – Verbal sedinta 18.05.2016 
97 Anexe 07.06.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii, pe anul 2016
98 07.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ411)”, Cod SMIS 3317 şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
99 07.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului  „Reabilitare şi modernizare DJ 411 Limita Judeţ Călăraşi – Hotarele-Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Braniştari – Călugareni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”, cod SMIS 3316, şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia
100 07.06.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare elevilor și profesorilor care au obţinut premii la etapele naționale ale olimpiadelor școlare
101 07.06.2016 HOTĂRÂRE privind  aprobarea Monografiei Economico-Militare a  judeţului Giurgiu, Ediţia 2016
102 07.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
103 07.06.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.11 din 19 ianuarie 2005 privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului”
104 Anexa 07.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu
Proces Verbal sedinta din 07.06.2016
105  21.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Administraţie Publică Eficientă la nivelul Judeţului Giurgiu – A.P.E Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect – Nu a fost contrasemnata de legalitate
106 21.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ‘’Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate – o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie” şi a cheltuielilor legate de proiect- Nu a fost contrasemnata de legalitate
107 21.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mânăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe”, cod SMIS 14289 și a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia- Nu a fost contrasemnata de legalitate
108 21.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea  prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Amenajare centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti comuna Stăneşti judeţul Giurgiu” şi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizării acestuia- Nu a fost contrasemnata de legalitate
109 21.06.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
110 Anexa 21.06.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea Cap. 84.00 Transporturi, Grupa A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare din Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.6 din 8 februarie 2016- Nu a fost contrasemnata de legalitate
111 Anexa 21.06.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Listei poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii”,defalcată pe capitole, Buget 2016, Anexa nr. 6.1 .laHotărârea Consiliului Judeţean nr.6 din 08 februarie 2016- Nu a fost contrasemnata de legalitate
112 Anexa 21.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Analiză  şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu
   Proces Verbal ședință din 21.06.2016

Hotărâri 2016 - 24 Iunie - 31 Decembrie

Arhivă

Nr. Data Continut
1 24.06.2016 HOTĂRÂRE privind alegerea Comisiei de validare
2 24.06.2016 HOTĂRÂRE privind validarea alegerii consilierilor în Consiliul judeţean Giurgiu
3 24.06.2016 HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului judeţean Giurgiu
4 24.06.2016 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu
5 24.06.2016 HOTĂRÂRE privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean Giurgiu
6 24.06.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
   Proces Verbal ședință de constituire din 24.06.2016
 7 Anexa  15.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul II, 2016
8 Anexa 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subventii, pe anul 2016
9 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie de servicii de consultanţă generală în management, achiziţii publice şi auditare
10 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
11 Anexa 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Giurgiu
12 Anexa 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu
13 Anexa 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti
14 Anexa 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciilor de transport public local în cadrul Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019 şi eliberarea licenţelor de traseu
15 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. ATU S.R.L.
16 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind numirea temporară a domnului Guţu Alin în funcţia de director al Direcţiei Judeţene de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului Giurgiu
17 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind numirea temporară a doamnei Budrincă Gina în funcţia de director general al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
18 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind  desemnarea reprezentantului asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Giurgiu în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
19 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftziologie Izvoru
20 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
21 15.07.2016 HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Proces Verbal sedinta  din 15.07.2016
22 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN  JUDEŢ  CURAT”
23 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
24 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”
25 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”
26 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind  desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu ca membriai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică  a judetului Giurgiu
27 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind  desemnarea  reprezentantului   Consiliului Judeţean Giurgiu  în Consiliul Administrativ al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu
28 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport judeţean
29 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I. A. Bassarabescu” Giurgiu
30 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Consultativ  al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești
31 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu 
32 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu
33 Anexe 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii și subventii,  pe anul 2016
34 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu a aparaturii și echipamentelor medicale achiziţionate de către Consiliul Judeţean Giurgiu, pe perioada funcţionării acestora
35 22.07.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii unor contracte de lucrări cu finanţare nerambursabilă pentru DJ 603 – 36,122 km şi 0,100 km pod nou, DJ 504 – 12,187 km şi DJ 411 – 46.26 km, precum şi aprobarea achiziţiei de servicii de expertiză tehnică şi încercări de laborator pentru verificarea calităţii execuţiei lucrărilor
36 22.07.2016 HOTĂRÂRE pentru  modificarea art.21 alin.(1) și (2) din Anexa nr.3 la Hotărârea nr.127 din 14.09.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu
 Proces Verbal sedinta din data de 22.07.2016
37 Anexa 09.08.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare elevilor cu rezultate remarcabile la evaluările naţionale
38 Anexa1 Anexa2 09.08.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2016
39 Anexa1 09.08.2016 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016
40 09.08.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
41 09.08.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea întocmirii unui proiect de hotărâre de Guvern având ca obiect transmiterea unui imobil, clădire şi teren aferent, situat în municipiul Giurgiu, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.3-5, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
42 Anexa 09.08.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Înţelegerii  de cooperare între Judeţul Giurgiu din România şi raionul Anenii Noi din Republica Moldova
43 09.08.2016 HOTĂRÂRE privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr.14 din 4 iulie 2008 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind transferul cu titlu gratuit a acţiunilor S.C. “Administraţia Zonei Libere Giurgiu” S.A. către Consiliul Local Giurgiu, prin preluarea patrimoniului acesteia
44 09.08.2016 HOTĂRÂRE privind validarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia
45 Anexa 09.08.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, cu personalitate juridică, în structura organizatorică cu coordonarea metodologică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
Proces Verbal sedinta din data de 09.08.2016
46 Anexe 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subventii,  pe anul 2016
47 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
48 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. NELMATOUR S.R.L.
49 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii nr. 98 din 7 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ411)”, Cod SMIS 3317
50 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind  completarea hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.99 din 7 iunie 2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ 411 Limita Judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugareni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”, cod SMIS 3316
51 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea suspendării temporare, pe o perioadă de 30 de zile, a art. 2 din Hotărârea nr.35 din 22 iulie 2016 privind rezilierea Contractului de lucrări nr. 217 din 31 august 2011 având ca obiect reabilitare şi modernizare DJ 411
52 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1 – RAGIS 1”, Cod SMIS 48358 către partenerii din proiect
53 Anexa 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind transmiterea unor sectoare de drum din domeniul public al judeţului Giurgiu şi din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al municipiului Giurgiu
54 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor nr. 239/19.09.2011 şi nr. 240/19.09.2011 referitoare la  darea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile, aflate în patrimoniul judeţului Giurgiu către Prefectura Ruse şi Universitatea „ ANGHEL KANCHEV”, Ruse, Republica Bulgaria, pe o perioadă de 5 ani, prin Act Aditional
55 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind numirea domnului  Olteanu Marius în funcţia contractuală de conducere de director general al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
56 Anexa 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
57 Anexa 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
58 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea unei contribuţii pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
59 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea unei contribuţii pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDET CURAT”
60 Anexa 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziţie publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 404, limită judeţ Dâmboviţa – Drăgăneasca – Floreşti, km 6+600 – 13+327, 6,727 km
61 Anexa 07.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziţie publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie  “Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoeneşti, km 50+000 – 55+050, 5,050 km
Proces Verbal sedinta din data de 07.09.2016
62  Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri  proprii şi subvenţii,  pe anul 2016
63 29.09.2016 HOTĂRÂRE
privind acordarea unor sprijine financiare
64 29.09.2016 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.194 din 3 decembrie 2015 privind preţurile medii la produsele agricole pentru anul 2016
65 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu pentru drumurile judeţene DJ 503, DJ 504, DJ 507,  DJ 504 A şi obiectivele aferente acestora (poduri-podeţe)
66 29.09.2016 HOTĂRÂRE pentru modificarea componenţei comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Giurgiu, aprobată prin Hotărârea nr.56 din 29 februarie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu
67 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea închiderii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Cărpenişu, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
68 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare DJ 412C, Uiești – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936, 4,5 km”
69 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitare traseu rutier DJ 401 Herești – Hotarele, km 36+000 – 38+374; 39+295 – 40+484, 3,563 km”
70 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE rivind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitare DJ 601, Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500, km 13+000 – 21+000, 11,00 km”
71 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 151E Limită județ Dâmbovița – Trestieni,  km 4+340 – 9+835, 5,495 km
72 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41) –  Colibași, km 0+000 – 9+000, km 12+000 – 13+858, 10,858 km”
73 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 601D Letca Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187; 2,060 km”
74 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 412 D Bucșani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820; 7,820 km
75 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general  cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050; 15,626 km
76 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumul județean DJ 503 A Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu –  Răsuceni – Limită județ Teleorman
77 Anexa 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea nr. 61 din 07 septembrie 2016 privind aprobarea actualizării Devizului general după incheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiție “Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050, 5,050 km”
78 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind numirea temporară a domnului Grătianu Nicolae Cristian în funcţia contractuală de conducere de director al  Direcției Județene de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu
79 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă/expertiză pentru analiza conformităţii şi legalităţii cheltuielilor efectuate de către Consiliul Judeţean Giurgiu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, în perioada 2014 – 2016
80 29.09.2016 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 15.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2016, Primăriei Comunei Isvoarele
Proces Verbal sedinta din data de 29.09.2016
81 Anexe 21.10.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului  de execuţie, pe trimestrul III, 2016
82 Anexe  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2016
83  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1.500  lei, Asociaţiei Club Sportiv Ionuţ Mitrea
84  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
85  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
86 Anexa  21.10.2016  HOTĂRÂRE pentru atribuirea în folosinţă gratuită Consiliului Național al Audiovizualului a unui spaţiu (birou) cu suprafaţa utilă de 11 mp, la etajul IV al imobilului, aflat în domeniul public al județului și în administrarea Direcției Județene pentru Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu, precum și modificarea art.1 al Hotărârii nr.77/27.05.2015 privind darea în administrare Direcției Județene pentru Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu a unor spații în suprafață utilă de 370 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al județului Giurgiu
87  21.10.2016  HOTĂRÂRE pentru aprobarea achizitionarii unor Servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor, în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari – Giurgiu, L = 12,187 km, compus din DJ 504 A:Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504 – 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru:3,100 km”– rest de executat
88  21.10.2016  HOTĂRÂRE pentru aprobarea achizitionarii unor Servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor, în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitarea şi modernizarea DJ 603, Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” -– rest de executat
89 Anexe  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării principalilor indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina – Cartojani – Limită judeţ Teleorman,  km 0+000-3+380,km 5+000-6+800; 5,180 km”
90 Anexe  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C) – DJ 504, km 0+000 – 5+000, 5,000 km”
91 Anexe  21.10.2016  HOTĂRÂREprivind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi Modernizare DJ 506 A,Limită judeţ Teleorman – Toporu (DJ 503),  km 14+000 – 20+930; 6,930 km”
92 Anexe  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Devizului general cu cota de T.V.A. de 20 % pentru lucrările rest de executat, actualizării  principalilor  indicatori tehnico – economici, precum şi aprobarea cheltuielilor de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 413   DJ 603 –  Halta CFR Mihai Bravu-DN41, km 0+000-9+690; 9,690 km”
93 Anexe  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei,  statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare, ale Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu
94 Anexa  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
95 Anexe  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
96  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe întreaga durată de funcţionare, Municipiului Giurgiu a trei puncte termice aflate in domeniul public şi privat al Judeţului Giurgiu
97  21.10.2016  HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 din hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.103 din 29 mai 2016 privind asocierea judeţului  Giurgiu cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA” pentru realizarea proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”
98  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
99  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Pavel Adelina directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
100  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu de către doamna Neacşu Sorina-Mirela
101  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2016
102  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Hotarele pentru anul 2016
103 Anexa1 Anexa2  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea „MASTER PLANULUI, revizuit, pentru infrastructura de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” cuprinzând şi „LISTA CU INVESTIŢII PRIORITARE 2014-2020 ÎN JUDEŢUL GIURGIU – ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE”
104  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu
105 Anexe  21.10.2016  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.145/31.10.2013
Proces Verbal sedinta din data de 21.10.2016
106 Anexe  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2016
107  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Consolidare şi dotare Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
108  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Restaurarea şi valorificarea turistică a Ansamblului Arhitectural Schitu Strâmbu – Găisen ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
109  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2016
110  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 150.000 lei pentru finanţarea manifestărilor care se vor desfăşura la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pe anul 2016
111  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind alocarea  sumei de 25.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor organizate cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, „Ziua Naţională a României”
112  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
113  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2017
114  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută din exploatarea pajiştilor naturale pentru anul 2017
115  18.11.2016 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă al medicilor angajaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
116  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Consolidare şi dotare Muzeul Judeţean TEOHARI ANTONESCU” şi a cheltuielilor legate de proiect
117  18.11.2016 HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.198 din 03.12.2015 a Consiliului Județean Giurgiu  privind aprobarea cotei lunare de carburat pentru autoturismele din dotarea  Consiliului Județean Giurgiu
118 Anexe  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării Centrului pentru persoane Vârstnice Onceşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei
119 Anexa  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport,  Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
120 Anexe  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare  ale Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
121  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind  încetarea raportului de serviciu al domnului Durbac Marin, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor  Giurgiu
122  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 411 Iepureşti-Clejani, DJ 504 Giurgiu-Putineiu, DJ 504 A Vieru-Gogosari, DJ 507 Giurgiu-Oinacu-Gostinu
123  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind preluarea unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
124  18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a imobilului ,,Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu“, situat în Comuna Oinacu, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu
125 Anexe  18.11.2016 HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii nr.10/2012 a Consiliului Județean Giurgiu privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din județul Giurgiu
126 Anexe  18.11.2016 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr.10/2012 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din judeţul Giurgiu
127 18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Judeţului Giurgiu și Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu, în vederea depunerii  proiectului „Restaurarea  şi valorificarea turistică a Ansamblului Arhitectural Schitu Strâmbu – Găiseni”
128 Anexa 18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în domeniul public al judeţului Giurgiu  a bunurilor imobile realizate în cadrul proiectului  “Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe”
129 Anexa1 Anexa2 18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în  folosinţă gratuită a bunurilor imobile  prevăzute în anexa nr. 1 şi  în administrare a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 2, realizate în cadrul obiectivului de investiţii “Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe
130 18.11.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.J. Giurgiu nr.88 din 21 octombrie 2016 cu privire la achizitionarea Servicii de consultanță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor,  în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitarea şi modernizarea DJ 603, Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” – rest de executat
131 18.11.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.J. Giurgiu nr. 87 din 21 octombrie 2016 cu privire la achizitionarea Servicii de consultanţă, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor,  în vederea atribuirii  contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari – Giurgiu, L = 12,187 km, compus din DJ 504 A:Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504 – 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru:3,100 km”– rest de executat
132 18.11.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
133 18.11.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Judeţ Curat”
134 18.11.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”
135 18.11.2016 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”
   Proces -Verbal sedinta din 18.11.2016
136 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2016
137 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reparaţie capitală pavilion administrativ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
138 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul judeţean DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – Limită judeţ Teleorman”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
139 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumul judeţean DJ 504, Giurgiu – Vieru – Putineiu – Limită judeţ Teleorman”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
140 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reparaţie capitală secţia exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
141 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivulde investiţii ,,Sistem electronic de securitate la clădirea Consiliului Judeţean Giurgiu”, în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie
142 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate acestuia pentru anul fiscal 2017
143 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, rectificare pentru anul 2016
144 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate in subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2017
145 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie in formă instituţionalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare pentru un copil care beneficiază de protecţie in formă instituţionalizată, pentru anul 2017
146 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
147 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
148 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente  pentru anul 2017 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu
149 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din  cota de 18,5% din impozitul pe venit,  în conformitate cu prevederile art.4, alin. 2, lit. b1, din Legea bugetului de stat  pe anul 2016, nr.339/2015 alocate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
150 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Giurgiu pentru drumurile judeţene DJ 601, DJ603, şi obiectivele aferente acestora (poduri-podeţe)
151 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi transmiterea din domeniul public al Judeţului Giurgiu în domeniul public al Oraşului Bolintin Vale a imobilului (birouri) în suprafaţă de 250 mp, situat în oraşul Bolintin-Vale, str. Republicii nr.1, etajul 2
152 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017  pentru   aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Camera Agricolă Judeţeană Giurgiu
153 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind  delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a  Persoanelor Giurgiu
154 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport,  Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
155 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi unităţile administrativ teritoriale prin consilii locale din Judeţul Giurgiu în vederea realizării serviciilor de deszăpezire pe drumuri judeţene şi drumuri de interes local, în iarna 2016 – 2017
156 Anexa 13.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului  de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu și al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul IV, 2016
Proces-Verbal sedinta 13.12.2016 
157 Anexa 20.12.2016 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2016
158 Anexa 20.12.2016 HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2016
159 20.12.2016 HOTĂRÂRE privind acordarea unor sprijine financiare
160 Anexa 20.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasării pe terenul proprietate publică a Judeţului Giurgiu, situat în Giurgiu, str. Portului, nr. 1- 2, a unei reţele subterane de medie tensiune pentru racordarea  S.C. Metalurgica Cavatorta S.R.L. la reţeaua de energie electrică
161 Anexa 20.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu – revizuit (4), al judeţului Giurgiu
162 Anexa 20.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
163 Anexa 20.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea  modificării statului de funcţii al  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
164 Anexa 20.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul pentru Persoane Vârstnice Onceşti”
165 Anexa 20.12.2016 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele”
Proces-Verbal  sedinta 20.12.2016
Ultima actualizare sâmbătă, mai 29, 2021

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2022 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut