Managementul instituțiilor publice de cultură

Data Atașament
19.01.2023 CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU organizează la sediul său din Giurgiu, bld. Bucureşti nr.10, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană "I.A.Bassarabescu" Giurgiu.
- Anunt Biblioteca Ianuarie 2023 - download
- Caiet de obiective Biblioteca - download
- Anexa nr.3 Bugete - download
- Regulament de organizare si functionare - download
- Organigrama Biblioteca - download
- Anexa Model prima pagina proiect de management - download
- MODEL Cerere de inscriere la concurs de management - download
- MODEL Declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 4 ani - download
- MODEL Declaratie pe propria raspundere renuntare la post de conducere - download
- ROF Concurs Biblioteca - download
- Stat de functii - download
26.09.2022 CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU organizează la sediul său din Giurgiu, bld. Bucureşti nr.10, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”I.A.Bassarabescu” Giurgiu.
- Anunt biblioteca Septembrie 2022 - download
- CAIET DE OBIECTIVE 2019-2021 Final - download
- Buget-2021 - download
- Buget-2020 - download
- Buget-2019 - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective regulament de organizare si functionare - download
- Anexa nr 1 la caietul de obiective organigrama - download
- Anexa nr. 2 la acaietul de obiective stat de functii - download
- Anexa model prima pagina proiect de management - download
- MODEL-Cerere-de-inscriere-la-concurs-de-management - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-motive-imputabile-in-ultimii-4-ani - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-renuntare-la-post-de-conducere - download
- Regulament concurs - download
25.07.2022 CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU organizează la sediul său din Giurgiu, bld. Bucureşti nr.10, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”I.A.Bassarabescu” Giurgiu.
- Anunt biblioteca iulie 2022 - download
- CAIET DE OBIECTIVE 2019-2021 Final - download
- Buget-2021 - download
- Buget-2020 - download
- Buget-2019 - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective regulament de organizare si functionare - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective organigrama - download
- Anexa nr. 2 la acaietul de obiective stat de functii - download
- Anexa model prima pagina proiect de management - download
- MODEL-Cerere-de-inscriere-la-concurs-de-management - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-motive-imputabile-in-ultimii-4-ani - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-renuntare-la-post-de-conducere - download
- Regulament concurs - download
25.05.2022 CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU organizează la sediul său din Giurgiu, bld. Bucureşti nr.10, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”I.A.Bassarabescu” Giurgiu.
- Anunt biblioteca mai 2022 - download
- CAIET DE OBIECTIVE 2019-2021 - download
- Buget-2021 - download
- Buget-2020 - download
- Buget-2019 - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective regulament de organizare si functionare - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective organigrama - download
- Anexa nr. 2 la acaietul de obiective stat de functii - download
- Anexa model prima pagina proiect de management - download
- MODEL-Cerere-de-inscriere-la-concurs-de-management - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-motive-imputabile-in-ultimii-4-ani - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-renuntare-la-post-de-conducere - download
- Regulament concurs - download
15.04.2022 Anunt rezultat final al evaluării anuale, pentru perioada 24.06.2021-31.12.2021, a managementului Muzeului Judeţean "Teohari Antonescu" Giurgiu .
- Anunt Rezultat final evaluare Muzeu - download
- Raport activitate manager Muzeu Giurgiu 2021 - download
12.04.2022 Anunț evaluare management Teatrul Tudor Vianu.
- Anunț site CJG rezultat evaluare management Dragne Oana Maria - download
- Raport Evaluare Oana Dragne-15 octombrie - 31 decembrie 2021 - download
11.04.2022 Raport de activitate elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Județean Giurgiu, pentru Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Giurgiu si Anunț referitor la organizarea şi desfăşurarea evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, pentru anul 2021.
- Raport anul 2021 CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVARE - Dir Petanca - download
- Anunt rezultat final Centru Conservare 2021 - download
07.04.2022 CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU organizează concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană "I.A.Bassarabescu" Giurgiu.
- Anunt - download
- CAIET DE OBIECTIVE - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective regulament de organizare si functionare - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective organigrama - download
- Anexa nr. 2 la caietul de obiective stat de functii - download
- Anexa model prima pagina proiect de management - download
- MODEL-Cerere-de-inscriere-la-concurs-de-management - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-motive-imputabile-in-ultimii-4-ani - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-renuntare-la-post-de-conducere - download
- Regulament concurs - download
08.02.2022 CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU organizează concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”I.A.Bassarabescu” Giurgiu.
- Anunț punlic - download
- CAIET DE OBIECTIVE 2019-2021 - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective regulament de organizare si functionare - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective organigrama - download
- Anexa nr. 2 la acaietul de obiective stat de functii - download
- Anexa nr.3 la caietul de obiective -bugete - download
- Anexa model prima pagina proiect de management - download
- MODEL - Cerere de inscriere la concurs de management - download
- MODEL - Declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 4-ani - download
- MODEL - Declaratie pe propria raspundere renuntare la post de conducere - download
- Regulament concurs - download
19.11.2021 CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU organizează concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”I.A.Bassarabescu” Giurgiu.
- Anunț Concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu - download
- Anexă model prima pagină proiect de management - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective regulament de organizare și funcționare - download
- Anexa nr. 1 la caietul de obiective organigrama - download
- Anexa nr. 2 la caietul de obiective stat de funcții - download
- Anexa nr.3 la caietul de obiective - bugete 2018 - 2019 2020 - download
- CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul de proiecte de management - download
- MODEL - Cerere de inscriere la concurs de management - download
- MODEL Declarație pe propria răspundere pentru motive imputabile în ultimii 4 ani - download
- MODEL Declarație pe propria răspundere renunțare la post de conducere - download
- Regulament de organizare și funcționare a concursului de proiecte de management al Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu - download
24.09.2021 - Comunicare rezultat concurs Management de proiecte Teatrul Tudor Vianu - download
16.09.2021 - Rezultat CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT organizat pentru Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu - download
31.08.2021 - Concurs de proiecte de management organizat pentru Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu - download
05.08.2021 - Anunt teatru 2021 - download
- Caiet de obiective - download
- Regulament concurs - download
- Anexa nr. 1 caiet de obiective -organigrama și ROF - download
- ANEXA nr. 2 caiet de obiective -stat de funcții - download
- Anexa nr. 3 caiet de obiective-bugete 2018-2020 - download
- Anexa model prima pagina proiect de management - download
- MODEL-Cerere-de-inscriere-la-concurs-de-management - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-motive-imputabile-in-ultimii-4-ani - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-politie-politica - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-renuntare-la-post-de-conducere - download
20.05.2021 - Rezultat final concurs proiecte de management Muzeul Judetean "Teohari Antonescu" - download
12.05.2021 - Comunicare rezultat etapa a 2-a a concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Județean “Teohari Antonescu” Giurgiu - download
23.04.2021 - Anunt privind rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu - download
15.04.2021 - Rezultatul final al evaluării anuale a managementului Instituției Publice de Cultură: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu - download
- Rezultatul final al evaluării anuale a managementului Instituției Publice de Cultură: Teatrul Tudor Vianu - download
- Raport de activitate aferent perioadei Ianuarie - Decembrie 2020 - download
06.04.2021 - Rezultatul final al evaluării anuale a managementului Instituției Publice de Cultură - Biblioteca Județeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu-manager Bardan Daniela - download
- Raport de activitate aferent perioadei Ianuarie - Decembrie 2020 - download
31.03.2021 Organizarea concursului de proiecte de management pentru Muzeul Judetean "Teohari Antonescu" Giurgiu:
- Anunț și bibliografie - download
- Caiet de obiective - download
- Anexa nr. 1 la Caietul de obiective - download
- Anexa nr. 2 la Caietul de obiective - download
- Anexa nr. 3 la Caietul de obiective - download
- Regulament de organizare și funcționare a concursului - download
- Formulare declarații
- MODEL-Cerere-de-înscriere-la-concurs-de-management - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-motive-imputabile-în-ultimii-4-ani - download
- MODEL-Declarație-pe-propria-răspundere-poliție-politică - download
- MODEL-Declarație-pe-propria-răspundere-renunțare-la-post-de-conducere - download
02.03.2021 Organizarea concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean "Teohari Antonescu" Giurgiu:
- Anunț și bibliografie - download
- Caiet de obiective - download
- Anexa nr. 1 la Caietul de obiective - download
- Anexa nr. 2 la Caietul de obiective - download
- Anexa nr. 3 la Caietul de obiective - download
- Regulament de organizare și funcționare a concursului - download
- Formulare declarații
- MODEL-Cerere-de-înscriere-la-concurs-de-management - download
- MODEL-Declaratie-pe-propria-raspundere-pentru-motive-imputabile-în-ultimii-4-ani - download
- MODEL-Declarație-pe-propria-răspundere-poliție-politică - download
- MODEL-Declarație-pe-propria-răspundere-renunțare-la-post-de-conducere - download
07.05.2020 - REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului domnului Crețu Cosmin Mircea, manager al Teatrului ”Tudor Vianu” Giurgiu - download
- Raport de activitate - download
06.05.2020 - REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, manager domnul Muscalu Ionel - download
- Raport de activitate - download
05.05.2020 - REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului doamnei Bardan Daniela, manager la Biblioteca Județeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu - download
- Raport de activitate - download
23.10.2019 - Anunț rezultate finale privind analiza noului proiect de management depus de doamna Pețanca Carmen Mihaela manager al CJCPCT Giurgiu - download
21.10.2019 - Rezultatul primei etape de analiza a noului proiect de management CJCPCT Giurgiu - download
21.10.2019 - Anunt modificare calendar desfasurare proba interviu proiect CJCPCT Giurgiu - download
02.10.2019 Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al doamnei Pețanca Carmen Mihaela, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu
- Caiet de obiective - download
- Anexa 1 la Caietul de obiective - download
- Anexa 2 la Caietul de obiective - download
- Anexa 3 la Caietul de obiective - download
- Regulament de organizare și desfășurare - download
27.09.2019 - Rezultat final al evaluării finale a managementului Centrului Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu - download
25.03.2019 - Rezultat final evaluare anuala a managementului Muzeului Judetean Teohari Antonescu Giurgiu pentru anul 2018 - download
22.03.2019 - Rezultat final evaluare anuală a managementului Centrului Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu pe anul 2018 - download
08.03.2019 - Rezultatul final al noului proiect de management al domnului Crețu Cosmin Mircea, manager al Teatrului Tudor Vianu - download
05.03.2019 - Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Crețu Cosmin Mircea, manager al Teatrului Tudor Vianu - download
04.03.2019 - Rezultatul noului proiect de management al domnului Crețu Cosmin Mircea, manager al Teatrului Tudor Vianu - download
04.02.2019 Organizarea si desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Crețu Cosmin Mircea, manager al Teatrului Tudor Vianu:
- Dispoziție - download
- Caiet de obiective - download
- Anexa 1 la Caietul de obiective - download
- Anexa 2 la Caietul de obiective - download
- Anexa 3 la Caietul de obiective - download
- Regulament de organizare și desfășurare - download

CJ

Ultima actualizare joi, ianuarie 19, 2023

Contact rapid

  Contact CJ Giurgiu

  Adresă: Bulevardul Bucuresti Nr.10, Giurgiu
  Cod poștal: 080045
  Telefon: 0372 46 26 11
  Fax: 0372 46 26 51
  Mail 1: cjg@cjgiurgiu.ro
  Mail 2: cjgiurgiu@gmail.com

  © 2021 - 2022 Consiliul Județean Giurgiu | Toate drepturile rezervate! | Website creat de: Web Design Giurgiu

  Sari la conținut